Erdvinė informacija (GIS)

SSVA nuo 2024 m. sausio 1 d. perėmė ir tęsia Georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos portalo, Lietuvos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) priežiūrą ir vystymą, o taip pat vykdo Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio sudarymą ir atnaujinimą. Plačiau žr. naujienose (Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas perduodamas SSVA).