Urbanistika

SSVA Urbanistikos padalinio veiklos kryptys:

  • Šalies gyvenamųjų vietovių ir jų sistemų urbanistinės raidos ypatumų analizė ir vertinimas, tendencijų identifikavimas, pokyčių prognozavimas;
  • Informacijos ir metodinės pagalbos plėtros procesų dalyviams teikimas, siūlymų teisės aktų ir norminių dokumentų tobulinimui bei koregavimui rengimas, valstybės institucijų bei savivaldybių konsultavimas urbanistinės raidos klausimais;
  • Vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perduotas funkcijas, įgyvendinamos Lietuvos urbanistinės politikos kryptys, Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendiniai, ir kiti šalies tvarios raidos tikslo siekiantys strateginio planavimo dokumentai, programos, gairės ir pan.;
  • Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo kokybinė priežiūra – planavimo sąlygų išdavimas, dalyvavimas jų rengimo procedūrose, sprendinių derinimas.

Informacija savivaldybėms ir teritorijų planavimo dokumentų rengėjams:

Lietuvos Respublikos bendro plano sprendinių pagrindiniai reikalavimai savivaldybės ir vietovės lygmens bendriesiems planams:

zip Kompleksinis teritorijų planavimas:
SSVA perduotų funkcijų vykdymas
(PDF atsisiųsti)

Lietuvos Respublikos bendro plano temų sprendinius paaiškinantys brėžiniai (ruošiama).

Naudingos nuorodos: