Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas perduodamas SSVA

Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas perduodamas SSVA

Rugsėjo 14, 2023

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė, kad Geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo funkcijos, kurias šiuo metu atlieka VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC), būtų perduotos VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (SSVA).

Agentūrai nuo 2024 m. sausio 1 d. perduodamos funkcijos apima Georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos portalo, Lietuvos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) priežiūrą ir vystymą.

Taip pat nuo ateinančių metų agentūra vykdys Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio sudarymo ir atnaujinimo darbus.

Žemės ūkio ministerijos vykdytos geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo sričių politikos formavimo funkcijos nuo 2023 m. sausio 4 d. perduotos Aplinkos ministerijai, tačiau dalį šios politikos įgyvendinimo funkcijų iki šiol atlieka ŽŪDC, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Žemės ūkio ministerija.

Vyriausybės sprendimas priimtas siekiant geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo politikos formavimo bei įgyvendinimo nuoseklumo.

ŽŪDC pareigybės, kurias užimantys asmenys šiuo metu atlieka valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus ir tvarko Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros valstybės informacinius išteklius, bus perduotos SSVA.

Perduodant pareigybes, jas užimantiems asmenims bus pasiūlyta tęsti darbus agentūroje – taip bus išsaugoti geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse patirtį turintys aukštos kvalifikacijos specialistai bei užtikrintas darbų tęstinumas.

Primename, kad SSVA iš Aplinkos ministerijos šių metų kovą taip pat yra perėmusi pažangos ir plėtros skatinimo statybose politiką.