Ūkio subjektų priežiūra

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 11 1 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais, 51 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“, 7.1.12, 29.1 ir 29.15 papunkčiais.

zip Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ūkio subjektų veiklos patikrinimų Taisyklės. ( PDF atsisiųsti )

zip Atitikties vertinimo kontroliniai klausimynai. ( PDF atsisiųsti )

 

Planai ir rezultatai

2024 m.

zip Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros 2024 m. ūkio subjektų patikrinimų planas. ( PDF atsisiųsti )

 2024 m. priežiūros veiklos rezultatai: