Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimų ir apdovanojimų SSVA darbuotojai negauna.