Paskatinimai ir apdovanojimai

Per paskutinius kalendorinius metus paskatinimų ir apdovanojimų nebuvo.