Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Pretendento kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą. Vadovai atestuojami vadovaujantis Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-01-23 įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Naujo atestato gavimas

Atestato papildymas

Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas

Dokumentų formos

Kvalifikaciniai reikalavimai

Profesinių ir teisinių žinių egzaminas

Teisės aktai ir dokumentai

Teritorijų planavimo vadovų atestatų REGISTRAS
Paslaugų kaina

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo atestavimo kainos patvirtintos 2022 m. balandžio 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-112.