Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

SSVA aplinkos ministro pavedimu (2006-10-26 įsakymas Nr. D1-492) registruoja ir skelbia juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau - Rekomendacijos).

PASTABA: dėl konkrečių statybos įkainių reikia kreiptis į pačius rekomendacijų rengėjus arba naudotis jų siūlomais informaciniais resursais (pvz., kainynais, programomis, informacinėmis sistemomis).  

Teisės aktai

Rekomendacijų registravimas

Rekomendacijų registras