Viešieji pirkimai

Pirkimų vykdytojas Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra viešuosius pirkimus vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, ir skelbtinų pirkimų suvestinę skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.