Asmens duomenų tvarkymo politika

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, įmonės kodas 305997589, adresas: Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius (toliau – SSVA) – juridinis asmuo, kurio steigėjas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuris veikia kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, kaip tai apibrėžia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Kokius duomenis mes renkame apie Jus

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis?

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Kiek saugi yra Jūsų asmeninė informacija?

Kokios yra Jūsų teisės?

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Mūsų įsipareigojimai

Asmens duomenų tvarkymo politikos galiojimas ir pakeitimai