Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos (akredituotos)

Pastatų sandarumo bandymui pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ reikalavimus yra akredituotos šios bandymo laboratorijos:

Sąraše neatlyginamai skelbiamos akredituotos pastatų sandarumo bandymui pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ laboratorijos, kurios vykdo visus statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, t. y. savo internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų sandarumo bandymų protokolus, nurodant bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertę, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertę, kaip tai numatyta pagal reglamento STR 2.01.02:2016 65.51.2 ir 65.51.3 punktų nuostatas.

Daugiau informacijos - NAB duomenų bazėje: http://db.nab.lt/ais/accreditation.
NAB pateiktoje paieškos formoje akredituotų laboratorijų paieškai reikia naudoti 
paieškos kriterijų: "LST EN ISO 9972 " ir kitus parametrus, kaip parodyta žemiau: