Daugiabučių namų modernizavimo investicinių planų rengėjai

Daugiabučių namų modernizavimo projektų rengėjų (toliau - investicinių planų rengėjai) sąrašą sudaro ir prižiūri SSVA. Sąrašas skirtas visuomenei ir daugiabučių namų bendrijoms, planuojant būstų atnaujinimą. 

Reikalavimai investicinių planų rengėjams

Investicinių planų rengėjų SSVA neatestuoja, tačiau, pageidaujantys, kad būtų įtraukti į Investicinių planų rengėjų sąrašą, turi tenkinti tam tikrus reikalavimus.
Į minėtą sąrašą investicinių planų rengėjai gali patekti dviem būdais:

Įtraukimas į sąrašą be mokymų pažymėjimo

Įtraukimas į sąrašą, išduodant mokymų pažymėjimą

Investicinių planų rengėjų sąrašas