Įgaliotosios organizacijos

Profesinių žinių egzaminų programas rengti ir profesinių žinių egzaminavimą vykdyti turi teisę aukštosios mokyklos, asociacijos, sąjungos, kitos visuomeninės organizacijos ar mokymo įstaigos (toliau – įgaliotosios organizacijos), išskyrus architektus, kurių profesines žinias tikrina Lietuvos Respublikos architektų rūmai (Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalis).

Organizacijos atlieka šias funkcijas:

  1. gali vertinti Pareiškėjo profesines žinias (išduoda profesinių žinių vertinimo dokumentą), kai aplinkos ministras patvirtinta jų parengtas profesinių žinių egzaminų programas;
  2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija (išduoda mokymo pažymėjimus);
  3. gali priimti ir perduoti Pareiškėjo atestavimo dokumentus į SSVA;
  4. gali sudaryti galimybę laikyti teisinių žinių egzaminą įgaliotosios organizacijos patalpose.

 

Įgaliotosios organizacijos pasirinkimas

Per žemiau pateiktą nuorodą galima pasirinkti įgaliotąją organizaciją pagal siekiamas įgyti pareigas, statinius ir darbo sritis:  
Įgaliotosios organizacijos, turinčios teisę tikrinti statybos inžinierių profesines žinias.

 

Mokymų ir profesinių žinių programos

Visas įgaliotųjų organizacijų parengtas ir aplinkos ministerijos patvirtinas mokymų bei profesinių žinių tikrinimo programas galima rasti šiame sąraše.

 

Statybos inžinierių ir architektų, pageidaujančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, profesines žinias šiuo metu (kol nėra įgaliotosios organizacijos, kuriai būtų suteikta teisė vertinti profesines žinias) tikrina SSVA paskirti Atestavimo ekspertai.

PASTABA:
Architektus atestuoja Lietuvos architektų rūmai (Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius; tel.: (8-5) 275 6483, 275 5948; faks. (8-5) 272 4825).
Architektų atestavimą eiti vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose atlieka VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.