Įgaliotųjų organizacijų mokymų ir egzaminų programos

Rodoma 1 - 10 iš 77
Organizacija Žymuo Pavadinimas Patvirtinta Pastaba
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas M-001-12-KTUASI Energetiškai efektyvių pastatų konstrukcijos ir inžinerinės sistemos. 2012-04-17
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija M-048-18-LGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (tūriniai sprendiniai ir evakuacija - YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV; Projekto dalis: gaisrinės saugos). 2019-02-06
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija M-049-18-LGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (teritorijos planavimas gaisriniu požiūriu - YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV; Projekto dalis: gaisrinės saugos) 2019-02-06
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija M-050-18-LGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (gaisrinės saugos priemonės - YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV; Projekto dalis: gaisrinės saugos). 2019-02-06
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija M-051-18-LGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (projekto dalis „gaisrinė sauga“ - YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV). 2019-02-06
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga M-056-17-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV atsinaujinančios energijos jėgainės). 2017-05-03
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga M-057-17-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV atsinaujinančios energijos jėgainės). 2017-05-03
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga M-058-17-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV hidrotechnikos statiniai). 2017-05-03
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga M-059-17-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV hidrotechnikos statiniai). 2017-05-03
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga M-060-17-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV vandentiekis ir nuotekų šalinimas). 2017-05-03

PASTABOS:

1. Sąrašas sudarytas vadovaujantis 2012-2017 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais dėl profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštais dėl kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų suderinimo.
2. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: E-profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.
3. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: M- kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.