ĮGALIOTOSIOS ORGANIZACIJOS,

TURINČIOS TEISĘ
TIKRINTI STATYBOS INŽINIERIŲ PROFESINES ŽINIAS

Eil.
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

Pareigos
pagal STR 1.02.01:2017 punktą 2.1

Statiniai

Darbo sritis
(projekto dalis, statybos darbai)

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos žymuo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

1.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS)
Saulėtekio al. 11 SRK – I 310 kab., Vilnius

8-5 2341817
www.lsis.lt

Ypatingojo statinio projekto vadovas,

ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas,

statinio projekto ekspertizės vadovas,

statinio ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai,
kiti inžineriniai statiniai.

 

E-011-17-LSIS

Neypatingojo statinio projekto vadovas,

neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią),

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai, išskyrus geležinkelio kelią.

 

Ypatingojo statinio statybos vadovas,

ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią),

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

 

E-012-17-LSIS

 

 

 

Neypatingojo statinio statybos vadovas,

neypatingojo  statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai, išskyrus geležinkelio kelią.

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

 

 

 

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai,
kiti inžineriniai statiniai.

Mechanikos darbai:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;

- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;

- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;

- šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas;

- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; - statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas;

- šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas.

E-013-17-LSIS

 

Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, neypatingojo  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai,
kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:
- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;

- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

E-014-17-LSIS

Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

neypatingojo  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas).

E-015-18-LSIS

 

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,

statinio dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- konstrukcijų.


Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- konstrukcijų.

E-016-17-LSIS

 

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos);
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
- apsauginės signalizacijos;
- gaisro aptikimo ir signalizavimo;
- procesų valdymo ir automatizacijos.

E-017-17-LSIS

 

 

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- elektrotechnikos (iki 10 kV tampos).

 

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

E-018-17-LSIS

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

- šilumos gamybos (iki 10MW galios) ir tiekimo.

E-019-17-LSIS

 

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

- šilumos gamybos (iki 10MW galios) ir tiekimo.

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

E-020-17-LSIS

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

E-021-17-LSIS

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio projekto vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Kultūros paveldo objektai ir kultūros paveldo statiniai. Kiti ypatingieji ir neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Projekto dalis:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

- konstrukcijų;

- susisiekimo;

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

- elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos);

- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

- apsauginės signalizacijos;

- gaisro aptikimo ir signalizavimo;

- procesų valdymo ir automatizacijos;

- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:

- konstrukcijų;

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

- elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos).

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Mechanikos darbai:

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;

- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;

- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;

- šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas;

- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas;

- šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas.

Elektrotechnikos darbai:

- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;

-  procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

2.

Asociacija „Lietuvos keliai" (LK)
S. Konarskio g. 25, Vilnius
8-5 2650054
www.lietuvoskeliai.lt

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas, ypatingojo statinio statybos vadovas,

ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai).

E-010-19-LK

 

Neypatingojo statinio projekto vadovas,

neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, neypatingojo statinio statybos vadovas, neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai).

Projekto dalys:
- konstrukcijų;
- susisiekimo;
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai).

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- konstrukcijų.

3.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA)
Laisvės pr. 117A, Vilnius
8-5 2301370,
8-5 2301380
www.lvta.lt

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas, ypatingojo statinio statybos vadovas,
ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Inžineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
hidrotechnikos statiniai: vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai;

kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai.

E-044-18-LVTA,
E-045-18-LVTA,
E-046-18-LVTA

Neypatingojo statinio projekto vadovas,

neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;

neypatingojo statinio statybos vadovas,

neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

E-044-18-LVTA

E-046-18-LVTA

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

E-044-18-LVTA

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Projekto dalis:
-vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

E-045-18-LVTA

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

E-045-18-LVTA

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūras vadovas

Darbo sritis:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;

- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

E-046-18-LVTA

Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas,

neypatingojo  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

4.

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (LŽHIS)
Universiteto g. 10-227,

Akademija, Kauno r.
8-37 752360
8-37 752392
www.lzhis.lt

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas,

statinio projekto ekspertizės vadovas,

ypatingojo statinio statybos vadovas,

ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas,

statinio ekspertizės vadovas.

Hidrotechnikos statiniai;

inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai;

kitos paskirties inžineriniai statiniai.

E-022-16-LŽHIS
E-023-16-LŽHIS
E-024-16-LŽHIS
E-025-16-LŽHIS
E-026-16-LŽHIS
E-027-16-LŽHIS
E-028-16-LŽHIS
E-029-16-LŽHIS
E-030-16-LŽHIS
E-031-16-LŽHIS
E-032-16-LŽHIS
E-033-16-LŽHIS

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Mechanikos darbai:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;

- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

E-025-16-LŽHIS

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Hidrotechnikos statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- konstrukcijų;
- susisiekimo;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- pasirengimo statybai ir statybos organizavimo;
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

E-022-16-LŽHIS
E-023-16-LŽHIS
E-024-16-LŽHIS
E-025-16-LŽHIS
E-026-16-LŽHIS
E-027-16-LŽHIS
E-028-16-LŽHIS
E-029-16-LŽHIS
E-030-16-LŽHIS
E-031-16-LŽHIS
E-032-16-LŽHIS
E-033-16-LŽHIS

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Hidrotechnikos statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- konstrukcijų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

E-023-16-LŽHIS
E-025-16-LŽHIS
E-027-16-LŽHIS
E-029-16-LŽHIS
E-031-16-LŽHIS
E-033-16-LŽHIS

5.

Lietuvos termoinžinerijos asociacija (LTERA)
Studentų g. 56-428, Kaunas
8-37 323828
www.listia.lt

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, šilumos, dujų (išskyrus magistralinius), kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Mechanikos darbai:
- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;

- šilumos gamybos įrenginių montavimas;

- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;

- šaldymo ir suslėgto oro sistemų įrengimas;

- naftos ir dujų tinklų tiesimas;

- statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas;

- šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

E-052-16-LIŠTIA

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos); inžineriniai tinklai: naftos, šilumos, dujų (išskyrus magistralinius), kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

E-053-16-LIŠTIA

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, šilumos, dujų (išskyrus magistralinius), kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

Projekto dalys:
- šilumos gamybos ir tiekimo;
- dujotiekio.

E-053-16-LIŠTIA
E-054-16-LIŠTIA

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai , kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

- šaldymo sistemų ir suslėgto oro sistemų.

6.

Lietuvos santechnikų asociacija (LSA)
Fabijoniškių g. 99-302, Vilnius
8-5 2608652
+370 698 21465
www.santechnikams.lt

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Mechanikos darbai:
- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas;

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;

- statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

E-040-12-LSA

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas.

Inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

E-040-12-LSA

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
- šilumos tiekimo;
- dujotiekio.

E-040-12-LSA

Statinio dalies ekspertizės vadovas.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
- šilumos tiekimo.

7.

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija (LIREB)
V.Maciulevičiaus g. 51, Vilnius
8-5 212 5050

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas,

 

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
- apsauginės signalizacijos;
- gaisro aptikimo ir signalizavimo;
- procesų valdymo ir automatizacijos.
Projekto dalys:
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
- procesų valdymo ir automatizacijos.

E-055-16-LIREB

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:
- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

E-055-16-LIREB

8.

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga (LATIS)
Krokuvos g. 13, Vilnius
8-5 2108771
+370 686 06084
www.latis.lt

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:
- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas;

E-041-19-LATIS
E-043-19-LATIS

Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:

- gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

E-145-16-LATIS

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- apsauginės signalizacijos;
- gaisro aptikimo ir signalizavimo;
- procesų valdymo ir automatizacijos;
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

E-042-19-LATIS
E-043-19-LATIS

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

9.

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija (LGSA ir PEGSĮA)
Perkūnkiemio g. 2, Vilnius
+370 675 16647
www.lgsa.lt

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- gaisrinės saugos.

E-146-18-LGSA/PDPAS/PEGSIA

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas,
statinio dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- gaisrinės saugos.
Statinio dalies ekspertizės darbo sritis:
- gaisrinės saugos.

E-147-18-LGSA/PDPAS/PEGSIA

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija
Metalo g. 4, Vilnius
8-686-34427
www.pdpa.lt

10.

VšĮ Energetikų mokymo centras (EMC)
Jeruzalės g. 21, Vilnius
8-5-2374577

www.emclt.lt

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:
- elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;

- elektros tinklų tiesimas;

- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;

- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

E-034-17-EMC

E-148-17-EMC

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Projekto dalys:
- elektrotechnikos (iki 400 kV įtampa);
- procesų valdymo ir automatizacijos.

E-036-17-EMC
E-037-17-EMC

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos

Mechanikos darbai:
- šilumos tinklų tiesimas;

- šilumos gamybos įrenginių montavimas;

- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

E-035-17-EMC

 

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos

Projekto dalys:
- šilumos gamybos ir tiekimo;

E-038-17-EMC

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projekto dalys:

- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

E-039-17-EMC

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis).

Mechanikos darbai:
- dujų tinklų tiesimas;

- statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

E-140-17-EMC

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Projekto dalis:
- dujotiekio.

E-141-17-EMC

Ypatingojo statinio projekto vadovas,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis).

E-141-17-EMC

11.

Lietuvos elektros energetikos asociacija (LEEA)
Lukšio g. 1-107, Vilnius
+370 698 35527
www.leea.lt

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys:
- elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos);
- procesų valdymo ir automatizacijos;
- elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

- apsauginės signalizacijos;

- gaisro aptikimo ir signalizavimo.

E-162-17-LEEA

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Elektrotechnikos darbai:

- elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;

- elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas;

- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

E-172-18-LEEA

Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, neypatingojo  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai.

Elektrotechnikos darbai:

- elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;

- statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;

- nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas;

- statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Priešgaisrinės saugos

asociacija (PAS)

Daugėliškių g. 32-206,

LT-09300 Vilnius

+370 624 00840

www.p-s-a.lt

 

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis:
- gaisrinės saugos.

E-175-19-PSA

Neypatingojo statinio projekto dalies vadovas,

neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas.

Neypatingieji statiniai

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,

kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis, statinio dalies ekspertizės

darbo sritis:
- gaisrinės saugos.

E-176-19-PSA

PASTABA: sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. - 2020 m. įsakymais dėl profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo.