SSVA informuoja...

SSVA informuoja...

Rugpjūčio 01, 2022

SSVA infromuoja, kad nuo 2022-08-01 pastatų energinio naudingumo sertifikatų registras papildytas nauja skiltimi, kurioje iš naujai registruojamų sertifikatų perkeliama informacija dėl pastato projektavimo, statybos ar modernizavimo finansavimo Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.