Duomenys atnaujinti: 2024-07-17. Paieškos data: 2024-07-18.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registras

Duomenys atnaujinti: 2024-07-17. Paieškos data: 2024-07-18.
Rodoma 1 - 5 iš 394285 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas ⁴⁾ TBS ⁵⁾ P/S/M fin. LR/ES lėšomis ⁶⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
MK-0021-0001 2007-01-10 2017-01-10 3297-0018-5012 Kudirkos 5a, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 2653 186 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Gaubas Vytautas 0021 n/d
MK-0011-0001 2007-01-29 2017-01-29 5699-4005-7010 Mokyklos 25, Rūdaičių k., Kretingos r. sav. Mokslo paskirties pastatai B 1234 177 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011 n/d
AD-0011-0002 2007-01-31 2017-01-31 4400-0150-4305:8198 J. K. Chodkevičiaus 10, Kretinga, Kretingos r. sav. Administracinės paskirties pastatai D 3197 205 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011 n/d
AD-0011-0003 2007-02-01 2017-02-01 5697-4005-2017 Vilniaus 8, Kretinga, Kretingos r. sav. Administracinės paskirties pastatai E 1426 422 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011 n/d
KG-0017-0001 2007-02-05 2017-02-05 1997-4019-3019 Tilžės 11, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 2182 291 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017 n/d

PASTABOS / PAAIŠKINIMAI:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) – skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis – pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Sertifikatą išdavęs ekspertas. Sertifikavimo ekspertas atsako už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą. Eksperto atestato galiojimą galima patikrinti PENSE atestatų registre.
⁵⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
⁶⁾ Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: taip / taip dalinai / ne (informacija į registrą įtraukiama nuo 2022-08-01).
- Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims, įskaitant ir butus.
- Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis.