Parengtos apibendrintos Lietuvos bendrojo plano įgyvendinimo gairės

Parengtos apibendrintos Lietuvos bendrojo plano įgyvendinimo gairės

Gegužės 09, 2024

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) parengė Lietuvos Respublikos bendrojo plano (LRBP) sprendinių santrauką, padėsiančią rengti ir vertinti savivaldybių bendruosius planus. 

Lietuvos Respublikos bendrasis planas – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. 

Aplinkos ministerijai perdavus bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną SSVA, buvo atlikta esamos situacijos analizė, kurios metu paaiškėjo, kad neturime bendros LRBP įgyvendinimo ir stebėsenos sistemos. Ją sukūrus galėtume objektyviau vertinti ir prognozuoti šalies raidą, laiku pastebėti jos problemas ir pašalinti trūkumus. 

SSVA parengta Lietuvos bendrojo plano santrauka skirta savivaldybių administracijų darbuotojams, politikams, vyriausiesiems architektams, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, projektuotojams, planuotojams bei kitoms suinteresuotoms šalims greitai ir lengvai pasiekti esminę informaciją. 

Anot SSVA Urbanistikos padalinio vadovo Mindaugo Pakalnio, tai naujos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ir stebėsenos sistemos kūrimo pradžia.  

„Siekiame priimti sprendimus, pagrįstus duomenimis bei žiniomis apie realiai vykstančius procesus. Norime, kad visiems teritorijų planavimo dokumentams būtų keliami ne tik procedūriniai, bet ir kokybiniai, tvarų vystymąsi užtikrinantys reikalavimai, aprašyti šalies Bendrajame plane“, – teigia M. Pakalnis. 

Parengta santrauka padės lengviau suprasti LRBP sprendinius ir juos naudoti kaip apibendrintas planavimo gaires tvariam šalies vystymuisi užtikrinti. 

„Padedame šalies savivaldybėms vystytis tvariai, nes tai svariai prisideda prie konkurencingos ir gyvybingos Lietuvos ateities kūrimo. Gilinamės į atskirų savivaldybių teritorijų problemas, siekiame tvarių ir į ateitį orientuotų sprendimų“, – sako SSVA direktorius Aidas Vaičiulis. 

Agentūros Urbanistikos padalinys teikia aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, urbanistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Pradėdamos rengti savo teritorijos ar jos dalių, atskirų miestų bendruosius planus, savivaldybės privalo kreiptis į SSVA dėl teritorijų planavimo sąlygų jiems rengti, o vėliau ir dėl jų sprendinių derinimo. 

Agentūra siekia įgyvendinti Lietuvos urbanistinės politikos kryptis, naujojo Lietuvos bendrojo plano sprendinius ir kitus šalies tvarios raidos tikslo siekiančius strateginio planavimo dokumentus bei gaires. 

 

zipSu Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių santrauka galite susipažinti čia.

zipLietuvos Respublikos bendrojo plano schemos.