Nuobaudos statybos specialistams (atestuotiems iki 2012 m.)

Atnaujinta: 2017-12-13

Eil.
Nr.
Atestato
Nr.
Vardas, pavardė Atestato išdavimo data Nuobaudos
skyrimo data ir
dokumento Nr.
Dėl ko skirta nuobauda Sprendimas ir data iki kada paskirta nuobauda Pastabos
1. 19558 Petras Gurkšnys 2007-07-04 2007-10-12 Nr.60 Kvalifikacijos atestatas pavogtas Kvalifikacijos atestatas Nr. 19558 skelbiamas negaliojančiu. Aplinkos ministerijos atestavimo Komisijos sprendimu išduotas kvalifikacijos atestatas Nr.19876, kuris galioja iki 2012-07-04.
2. 18101 Marijonas Marcinkevičius 2006-11-08 2008-12-16 Nr.145 Pateikti suklastoti atestavimo dokumentai Aplinkos ministerijos atestavimo Komisijos 2008.12.16 posėdyje (protokolo Nr. 145) NUTARTA PANAIKINTI Marijono Marcinkevičiaus KVALIFIKACIJOS ATESTATO Nr.18101 galiojimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 "Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" (toliau-Reglamentas, Žin. 2007 Nr.120-4945, 2008 Nr.123-4708) 59.3.1 p. nuostatas - paaiškėjus, kad duomenys, kurie buvo pateikti kvalifikacijos atestatui gauti, yra melagingi, nes, remiantis Kauno Technologijos Universiteto 2008-09-08 rašte Nr.18-1598 pateikta informacija apie M.Marcinkevičiaus studijas šiame universitete, M.Marcinkevičius atestavimo procedūrai pateikė suklastoto diplomo kopiją.  
3. 21859 Admundas Butkus 2008-04-22 2009-01-16 Nr.3 Kvalifikacijos atestatas dingo Panaikinti kvalifikacijos atestato Nr. 21859 galiojimą. Išduoti naują kvalifikacijos atestatą pagal STR 1.02.06:2007 61p. nuostatas . Aplinkos ministerijos atestavimo Komisijos sprendimu išduodamas kvalifikacijos atestatas Nr.23604, kuris galioja iki 2013-04-22.
4. 13377 Darius Bieliauskas 2008-11-28 2010-03-16 Nr.16 Panaikintas kvalifikacijos atestato turėtojui prašant Vadovaujantis STR 1.02.06:2007 59.4 p. panaikinti kvalifikacijos atestatą Nr. 13377, prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui  
5. 13376 Almantas Čebanauskas 2008-11-28 2010-03-16 Nr.16 Panaikintas kvalifikacijos atestato turėtojui prašant Vadovaujantis STR 1.02.06:2007 59.4 p. panaikinti kvalifikacijos atestatą Nr. 13376, prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui  
6. 20378 Rimas Rašinskas 2007-12-20 2010-03-30 Nr.19 Panaikintas kvalifikacijos atestato turėtojui prašant Vadovaujantis STR 1.02.06:2007 59.4 p. panaikinti kvalifikacijos atestatą Nr. 20378, prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui  
7. 22669 Jonas Varkalys 2008-10-24 2010-03-30 Nr.19 Panaikintas kvalifikacijos atestato turėtojui prašant Vadovaujantis STR 1.02.06:2007 59.4 p. panaikinti kvalifikacijos atestatą Nr. 22669, prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui  
8. 25685 Benediktas Lungys 2010-03-26 2011-01-25 Nr.4 Pagal STR 1.02.06:2007 59.4 p. nuostatas prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui. Panaikinti atestatą Nr. 25684 pagal STR 1.02.06:2007 59.4 p. nuostatas prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui.  
9. 25684 Antanas Lungys 2010-03-26 2011-01-25 Nr.4 Pagal STR 1.02.06:2007 59.4 p. nuostatas prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui. Panaikinti atestatą Nr. 25685 pagal STR 1.02.06:2007 59.4 p. nuostatas prašant pačiam kvalifikacijos atestato savininkui.  
10. 23456 Sergej Citovič 2008-12-23 2011-02-23 Nr.19 Kvalifikacijos atestatas pavogtas Panaikinti atestatą Nr. 23456 pagal STR 1.02.06:2007 61 p. nuostatas  
11. 23527 Nikolajus Trofimovas 2008-12-23 2011-02-28 Nr.29 Kvalifikacijos atestatas dingo Panaikinti atestatą Nr. 23527 pagal STR 1.02.06:2007 61 p. nuostatas  
12. 24090 Valentas Jakavonis 2009-03-31 2011-04-15 Nr.43 Kvalifikacijos atestatas dingo Panaikinti atestatą Nr. 24090 pagal STR 1.02.06:2007 p.61 nuostatas  
13. 23781 Edvardas Nacevičius 2009-03-31 2012-04-24 Nr.29 Dėl pažeidimų, įvykdytų objekte - Kariotiškių sąvartyno nuotekų dumblo kaupykla. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
14. 226 Arvydas Verikas 2008-01-29 2012-04-24 Nr.29 Dėl pažeidimų, įvykdytų objekte - Kariotiškių sąvartyno nuotekų dumblo kaupykla. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
15. 8202 Arvydas Kuralavičius 2009-05-08 2012-04-24 Nr.29 Dėl pažeidimų, įvykdytų objekte - Kariotiškių sąvartyno nuotekų dumblo kaupykla. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
16. 18180 Marius Martinkus 2011-12-27 2012-09-18 Nr.63 Dėl pažeidimų vykdant Šiaulių profesinio rengimo centro statybos – rekonstrukcijos darbus Vytauto g. 267, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
17. 13422 Valdonė Gailiuvienė 2008-11-18 2012-09-18 Nr.63 Kvalfikacijos atestato turėtoja mirė Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 8 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 p. nuostatomis, įvertinus pateiktą mirties liudijimą 2012-09-07 AA Nr. 675981, panaikinti Valdonei Gailiuvienei 2008-11-18 išduoto kvalifikacijos atestato Nr.13422 galiojimą, kvalifikacijos atestato turėtojui mirus  
18. 9234 Valdonė Gailiuvienė 2010-03-16 2012-09-18 Nr.63 Kvalfikacijos atestato turėtoja mirė Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 8 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 p. nuostatomis, įvertinus pateiktą mirties liudijimą 2012-09-07 AA Nr. 675981, panaikinti Valdonei Gailiuvienei 2010-03-16 išduoto kvalifikacijos atestato Nr.9234 galiojimą, kvalifikacijos atestato turėtojui mirus.  
19. 10241 Valdonė Gailiuvienė 2011-02-15 2012-09-18 Nr.63 Kvalifikacijos atestato turėtoja mirė Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 8 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 p. nuostatomis, įvertinus pateiktą mirties liudijimą 2012-09-07 AA Nr. 675981, panaikinti Valdonei Gailiuvienei 2011-02-15 išduoto kvalifikacijos atestato Nr.10241 galiojimą, kvalifikacijos atestato turėtojui mirus  
20. 10081 Vilma Mockaitienė 2010-11-05 2012-09-18 Nr.63 Dėl pažeidimų vykdant Šiaulių profesinio rengimo centro statybos – rekonstrukcijos darbus Vytauto g. 267, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
21. 7554 Daiva Pakeltienė 2011-02-15 2012-09-18 Nr.63 Dėl pažeidimų vykdant Šiaulių profesinio rengimo centro statybos – rekonstrukcijos darbus Vytauto g. 267, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
22. B404 Arvidas Misiukas 2009-11-30 2012-09-18 Nr.63 Dėl pažeidimų vykdant Šiaulių profesinio rengimo centro statybos – rekonstrukcijos darbus Vytauto g. 267, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
23. 22940 Arūnas Adomikaitis 2008-10-24 2012-09-18 Nr.63 Dėl pažeidimų vykdant Šiaulių profesinio rengimo centro statybos – rekonstrukcijos darbus Vytauto g. 267, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
24. 23531 Žilvinas Poniškaitis 2008-12-23 2012-10-25 Nr.80 Dėl pažeidimų, vykdant darbus daugiabučio namo, esančio Kovo 11-osios g. 63, Kaune Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
25. 17177 Francas Viduto 2011-02-25 2012-12-13 Nr.104 Dėl pažeidimų, vykdant darbus administracinio pastato rekonstravimas į gyvenamąsias patalpas Birutės g. 4, Trakai Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
26. 9544 Rimantas Masevičius 2010-05-14 2013-04-16 Nr.51 Dėl pažeidimų, vykdant statinio karvidės, adresu Pakalnės g. 5L, Domeikavos k., Domeikavos sen. Ekspertizę Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
27. 18203 Zenonas Kerpė 2011-11-29 2013-04-16 Nr.51 Dėl pažeidimų, vykdant darbus „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“ Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
28. 19236 Tomas Kasperiūnas 2011-12-27 2013-04-16 Nr.51 Dėl pažeidimų, vykdant darbus „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“ Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
29. 30716 Vasilijus Čiornas 2013-02-28 2013-05-24 Nr.54 Kvalifikacijos atestato originalas dingo Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 30716 originalas skelbiamas dingusiu 2013-05-24 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 30716 DUBLIKATAS
30. 30969 Saulius Rulys 2013-04-16 2013-08-09 Nr.81 Panaikintas kvalifikacijos atestato turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 p. nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.30969 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
31. 29686 Ignas Pupalė 2012-05-22 2013-08-09 Nr.81 Kvalifikacijos atestato turėtojas mirė Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 8 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 p. nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.29686 galiojimą, kvalifikacijos atestato turėtojui mirus  
32. B5233 Marius Valušaitis 2011-05-24 2013-12-06 Nr.114 Dėl pažeidimų, vykdant darbus daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Taikos g. 27, Pasvalyje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
33. 27439 Simonas Baškys 2011-06-07 2013-12-06 Nr.114 Dėl pažeidimų, vykdant darbus Penkininkų g. 13A, Kretingoje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
34. 8593 Viktoras Doveika 2010-05-14 2014-02-06 Nr.14 Dėl atlikto gyvenamojo namo P.Kalpoko g. 60A-3, Kaune, konstrukcijų techninės būklės tyrimo Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
35. 10472 Justinas Reika 2011-10-28 2014-02-06 Nr.14 Dėl pažeidimų, vykdant darbus „Dviejų po 5 MW biokuru kūrenamų VŠK su pagalbiniais įrenginiais, kondensacinio ekonomaizerio su kaminu ir el. generatoriaus pastatymas, rekonstruojant katilinę, bei kuro sandėlio su transporteriu patalpa Montuotojų g. 7, Mažeikiuose“ Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
36. 22887 Anicetas Vainoras 2013-10-24 2014-02-06 Nr.14 Dėl pažeidimų, vykdant darbus vieno buto namo Noreikių g. 22, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
37. 6189 Vilius Mikelaitis 2013-11-22 2014-02-06 Nr.14 Dėl pažeidimų, vykdant darbus vieno buto namo Noreikių g. 22, Šiauliuose Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
38. 10185 Dainius Adaškevičius 2011-03-08 2014-02-06 Nr.14 Dėl pažeidimų, vykdant darbus gyvenamojo namo statyba B. Sruogos g. 5A, Marijampolė Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
39. 24872 Valdas Narkūnas 2012-02-14 2014-02-28 Nr.19 Panaikntas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.24872 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
40. 24853 Valdas Narkūnas 2012-02-14 2014-02-28 Nr.19 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.24853 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
41. B2906 Valentinas Tamaliūnas 2011-05-20 2014-04-17 Nr.42 Dėl pažeidimų, vykdant darbus mokslo paskirties pastato Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. modernizavimas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų  
42. 23643 Aleksandras Kuleša 2009-02-20 2014-04-17 Nr.42 Dėl pažeidimų, vykdant darbus mokslo paskirties pastato Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. modernizavimas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų  
43. 24797 Antanas Augūnas 2009-06-30 2014-06-05 Nr.57 Pažeidimai vykdant darbus daugiabučio gyvenamojo namo Ruklio g. 14, Rukloje, Jonavos r. atnaujinimas (modernizavimas) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
44. 10649 Vladas Mikalajūnas 2011-04-22 2014-06-05 Nr.57 vykdant darbus objekte - namo Dainų g. 10A, Šiauliai statyba, vadovas nepilnai atliko savo, kaip statinio statybos techninės priežiūros vadovo, pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų  
45. 8286 Marius Urbonas 2014-03-28 2014-06-05 Nr.57 Pažeidimai vykdant darbus daugiabučio gyvenamojo namo V. Pietario g.7, Kaune atnaujinimas (modernizavimas) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
46. 30336 Algis Simaniūkštis 2012-11-21 2014-06-05 Nr.57 Pažeidimai vykdant darbus daugiabučio gyvenamojo namo Ruklio g. 14, Rukloje, Jonavos r. atnaujinimas (modernizavimas) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
47. 27215 Vadim Davliaševič 2011-04-22 2014-06-05 Nr.57 Pažeidimai vykdant darbus Antakalnio g. 43, Vilniuje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
48. 23531 Žilvinas Poniškaitis 2014-01-10 2014-06-05 Nr.57 Pažeidimai vykdant darbus daugiabučio gyvenamojo namo V. Pietario g.7, Kaune atnaujinimas (modernizavimas) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
49. 32924 Nerijus Vaišnoras 2014-05-16 2014-06-17 Nr.58 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.32924 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
50. 7233 Linas Jasinskas 2014-03-28 2014-07-01 Nr. Kvalifikacijos atestato originalas dingo Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 7233 originalas skelbiamas dingusiu 2014-07-01 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 7233 DUBLIKATAS
51. 24397 Dainius Vaičiūnas 2014-04-08 2014-08-05 Nr.65 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.24397 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
52. 21194 Olegas Repovas 2013-04-18 2014-08-12 Nr.69 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Švenčionių mieste" Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
53. 29762 Andrej Barabaš 2012-06-14 2014-08-12 Nr.69 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą "Ypatingos kategorijos kultūros paskirties pastato Kęstučio g. 17, Palangoje kapitalinis remontas" Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
54. 29113 Vytautas Rizgelis 2012-02-10 2014-08-12 Nr.69 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą "Lietuvos Edukologijos universiteto Studentų g. 39, Vilniuje" Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
55. 29415 Aldas Gaidilionis 2012-04-06 2014-10-31 Nr.80 Kvalifikacijos atestato originalas dingo Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 29415 originalas skelbiamas dingusiu 2014-10-31 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 29415 DUBLIKATAS
56. 30243 Vladimir Semionov 2012-11-07 2014-12-17 Nr.101 Pažeidimai vykdant daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 102, Vilniuje, atnaujinimą (modernizavimą) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
57. B 922 Alvydas Tyla 2011-02-25 2014-12-17 Nr.101 Pažeidimai vykdant daugiabučio gyvenamojo namo Vienbuolio g. 15, Anykščiuose, atnaujinimą (modernizavimą) Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
58. 6194 Tadeuš Butrimovič 2013-03-15 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - Gražinos g. 21, Vilnius nepilnai atliko statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
59. 5720 Arūnas Žilinskas 2013-06-12 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - rekonstruojamas sandėliavimo paskirties pastatas adresu J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai nepilnai atliko statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
60. B2931 Antonas Kuklis 2011-02-25 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - gyvenamosios paskirties pastato Grybo g. 40, Vilniuje šildymo sistemos remontas nepilnai atliko statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
61. 31402 Gedas Stumbrevičius 2013-06-12 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - sandėliavimo paskirties pastatų M. Valančiaus g. 18, Šiauliuose statyboje nepilnai atliko statinio statybos vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
62. 18885 Arūnas Abelkis 2012-03-30 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - sandėliavimo paskirties pastatų M. Valančiaus g. 18, Šiauliuose statyboje nepilnai atliko statinio statybos vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
63. 33553 Antanas Kontrimas 2014-10-28 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - rekonstruojamas sandėliavimo paskirties pastatas adresu J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai nepilnai atliko statinio statybos vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
64. 32028 Sigitas Datenis 2013-11-26 2015-01-30 Nr.6 Pažeidimai vykdant darbus objekte - Šnipiškių g. 2, Vilniuje nepilnai atliko statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
65. 20482 Kęstutis Vaikšnoras 2012-11-20 2015-06-25 Nr.46 Kvalifikacijos atestato originalas dingo Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 20482 originalas skelbiamas dingusiu 2015-06-25 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 20482 DUBLIKATAS
66. 33218 Dainius Andriulis 2014-07-08 2015-07-14 Nr.50 Pažeidimai vykdant darbus objekte - daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 60, Jonavoje statyboje (modernizavimas) nepilnai atliko statinio statybos vadovo pareigas Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 str. 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
67. 30366 Jurij Juša 2012-12-19 2015-11-16 Nr.74 Neesminiai pakartotiniai pažeidimai vykdant ypatingo statinio projekto dalies „gaisrinė sauga“ vadovo pareigas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
68. 29839 Egidijus Stanionis 2012-07-05 2015-11-16 Nr.74 Pažeidimai vykdant statybos vadovo pareigas objekte - daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamojo Vilniaus g. 36, Molėtuose atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
69. 9936 Tomas Mitrikevičius 2013-11-29 2015-11-16 Nr.74 Pažeidimai vykdant statybos vadovo pareigas objekte - daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamojo Vilniaus g. 36, Molėtuose atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
70. 24705 Zenas Kaminskas 2014-06-25 2015-12-02 Nr.74 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, kurie buvo viena iš priežasčių, dėl ko įvyko pastato rekonstrukcijos avarija Vilniaus g. 35, Vilniuje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktu, panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui  
71. B5157 Ričardas Jankauskas 2011-02-25 2015-12-02 Nr.74 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, kurie buvo viena iš priežasčių, dėl ko įvyko pastato rekonstrukcijos avarija Vilniaus g. 35, Vilniuje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktu, panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui  
72. 24748 Andrius Narkevičius 2014-08-05 2015-12-02 Nr.74 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, kurie buvo viena iš priežasčių, dėl ko įvyko pastato rekonstrukcijos avarija Vilniaus g. 35, Vilniuje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktu, panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui  
73. 17528 Jakovas Mendelevičius 2011-12-27 2015-12-02 Nr.74 Pažeidimai vykdant ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, kurie buvo viena iš priežasčių, dėl ko įvyko pastato rekonstrukcijos avarija Vilniaus g. 35, Vilniuje Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktu, panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui  
74. 4755 Dalius Petras Senkevičius 2013-11-12 2016-03-31 Nr.11 Pažeidimai vykdant statybos vadovo pareigas objekte - daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamojo Girelės g. 2A, Jonavoje atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalimi, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
75. 35740 Nerijus Vaišnoras 2016-03-24 2016-04-29 Nr.35 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.32924 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
76. 33258 Nerijus Vaišnoras 2014-09-12 2016-04-29 Nr.35 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.32924 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
77. 16681 Bronius Urbušaitis 2015-04-10 2016-05-31 Nr.45 Kvalifikacijos atestato originalas dingo Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 16681 originalas skelbiamas dingusiu 2016-05-31 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 16681 DUBLIKATAS
78. 31223 Rimantas Račkauskas 2013-05-14 2016-05-31 Nr.45 Kvalifikacijos atestato originalas buvo prarastas pareiškėjui keičiant gyvenamąją vietą Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 30 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 31223 originalas skelbiamas dingusiu 2016-05-31 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 31223 DUBLIKATAS
79. 23247 Evaldas Rukšėnas 2015-02-27 2016-06-20 Nr.48 Dėl pažeidimų vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros vadovo pareigas Rumpiškės g. 23 Klaipėdoje Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalies nuostatomis, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
80. 18898 Aleksas Žlabys 2012-03-22 2016-12-09 Nr.76 Dėl pažeidimų vykdant administracinės paskirties pastato Dvaro g. 76, Šiauliai rekonstravimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalies nuostatomis, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
81. 11532 Eugenijus Rukštelė 2012-10-11 2016-12-09 Nr.76 Dėl pažeidimų vykdant administracinės paskirties pastato Dvaro g. 76, Šiauliai rekonstravimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalies nuostatomis, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.  
82. 18810 Žilvinas Rainys 2007-03-23 2016-12-21 Nr.86 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 77 punkto nuostatomis, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.18810 galiojimą, kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas.  
83. 34080 Egidijus Jankauskas 2015-02-27 2017-01-16 Nr.3 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2016-06-01. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestatas Nr. 34080 skelbiamas dingusiu.  
84. 19640 Ramūnas Šakinis 2012-06-22 2017-02-24 Nr.12 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-02-07 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 19640 originalas skelbiamas dingusiu 2017-02-24 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 19640 DUBLIKATAS
85. 17635 Eugenijus Montvilas 2012-06-27 2017-04-28 Nr.34 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-04-09 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 17635 originalas skelbiamas dingusiu 2017-02-24 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 17635 DUBLIKATAS
86. 30146 Rimantas Norkus 2012-10-26 2017-04-28 Nr.34 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-04-11 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 30146 originalas skelbiamas dingusiu 2017-02-24 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 30146 DUBLIKATAS
87. 31838 Ernestas Pavilonis 2013-10-24 2017-05-22 Nr.40 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-04-09 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 31838 originalas skelbiamas dingusiu 2017-05-22 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 31838 DUBLIKATAS
88. 19369 Rita Tendzegolskytė 2007-05-30 2017-06-12 Nr.45 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojai prašant Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 3 punktu „15. Atestavimą atliekanti organizacija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: <...> 3) kai to prašo jo turėtojas“, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.19369 galiojimą.  
89. 24710 Martynas Impolis 2012-06-22 2017-07-10 Nr.55 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 3 punktu „15. Atestavimą atliekanti organizacija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: <...> 3) kai to prašo jo turėtojas“, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.24710 galiojimą.  
90. 29573 Aistė Jurkuvienė 2012-05-09 2017-07-10 Nr.55 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojai prašant Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 3 punktu „15. Atestavimą atliekanti organizacija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: <...> 3) kai to prašo jo turėtojas“, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.29573 galiojimą.  
91. 35634 Renatas Vitkauskas 2016-02-19 2017-09-13 Nr.68 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-08-10 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 35634 originalas skelbiamas dingusiu 2017-09-13 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 35634 DUBLIKATAS
92. 24465 Martynas Muliuolis 2014-05-30 2017-09-13 Nr.68 Kvalifikacijos atestato originalas dingo 2017-08-18 Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 27 punkto nuostatomis, kvalifikacijos atestato Nr. 24465 originalas skelbiamas dingusiu 2017-09-13 išduotas kvalifikacijos atestato Nr. 24465 DUBLIKATAS
93. 19290 Steponas Varkalys 2012-06-19 2017-09-28 Nr.72 Panaikintas kvalifikacijos atestato Turėtojui prašant Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 3 punktu „15. Atestavimą atliekanti organizacija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: <...> 3) kai to prašo jo turėtojas“, panaikinti kvalifikacijos atestato Nr.19290 galiojimą.  
94. 27130 Sergėjus Mirošnikovas 2011-04-08 2017-10-31 Nr.76 Pažeidimai vykdant techninę priežiūrą daugiabučio 3 aukštų gyvenamojo namo statybose Dvaro g. 106, Šiauliuose Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalies nuostatomis, pareikšti kvalifikacijos atestato turėtojui įspėjimą, kai kvalifikacijos atestato turėtojas padaro neesminių pažeidimų.