Informacija apie paskirtąsias (notifikuotąsias) įstaigas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011

Informacija apie sprendimus paskirti ir paskelbti įstaigą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, sustabdyti ar panaikinti tokios įstaigos paskyrimo galiojimą

Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, buvo informuotos apie tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskyrė:

  • Gaisrinių tyrimų centras (buvo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras), identifikacinis numeris 1796 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. D1-389 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • UAB „Inspekta“, identifikacinis numeris 2913 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-486 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, identifikacinis numeris 2018 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. D1-215 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • UAB „Kiwa Inspecta“, identifikacinis numeris 2268 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-939 ((galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją, identifikacinis numeris 1621 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. D1-291 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • UAB „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, identifikacinis numeris 1397 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. D1-370 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • AB „VIAMATIKA“ (buvusi „Problematika“), identifikacinis numeris 1567 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. D1-297 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija, identifikacinis numeris 1688 (viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. II-23-1 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia));
  • VšĮ „Euromatas“, identifikacinis numeris 2956 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. D1-298 (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia)).

Paskyrimo galiojimo panaikinimas

Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo galiojimas nuo 2023 m. birželio 1 d. panaikintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-135 ,, Dėl notifikuotosios viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. D1-52 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas“ atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo panaikinimo " (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia).

UAB ,,Alzida“ paskyrimo galiojimas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. panaikintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-723 ,,Dėl notifikuotosios įstaigos UAB ,,Alzida" paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo panaikinimo" (galiojančią įsakymo redakciją rasite čia).