1. Pareiškėjas pateikia atestavimo prašymą, kurį SSVA išnagrinėja ir įregistruoja.
  2. Registravus prašymą, Pareiškėjui išsiunčiama išankstinė atestavimo paslaugos sąskaita, kuri turi būti apmokėta iki egzamino.
  3. Jei nustatomi prašymo trūkumai, prašymo registravimas atidedamas iki tol kol Pareiškėjas juos pašalins. Neregistravus prašymo, Pareiškėjui nesuteikiama teisė laikyti egzamino.
  4. Egzaminai paprastai rengiami bent kartą per savaitę ir šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu. Nuotolinio egzaminavimo procedūra pateikta čia. Priklausomai nuo situacijos, gali būti rengiami ir kontaktiniai egzaminai.
  5. Į egzaminą Pareiškėjas turi registruotis iš anksto.

PASTABA: jei egzaminas perlaikomas, prieš egzaminą, būtina 
apmokėti IŠANKSTINĘ SĄSKAITĄ už egzamino perlaikymą.

Užsienio šalių piliečiams
teisinių žinių patikrinimai vyksta pagal atskirą tvarką.