Profesinių ir teisinių žinių EGZAMINŲ GRAFIKAS / parengti atestatai

Informacija besiruošiantiems laikyti atestavimo egzaminus

  • SSVA nuotoliniu būdu vykdomus egzaminus organizuoja kiekvieną savaitę.
    Artimiausio egzamino data skelbiama, pasibaigus galiojančiam egzaminui.

Primename:

  • Detalią informaciją apie mokymus, profesinių žinių įvertinimą ir profesinių žinių įvertinimo įkainius teikia Įgaliotosios organizacijos.
  • Teisinių žinių egzaminą galima laikyti tik po to, kai Pareiškėjo prašymas ir atestavimo dokumentai su profesinių žinių įvertinimu pateikti SSVA ir užregistruoti.
  • Pageidaujantys perlaikyti teisinių žinių egzaminą privalo registruotis SSVA interneto tinklalapyje.

 

 

 

Atestatų atsiėmimo galimybė

Informacija apie parengtus kvalifikacijos atestatus (KA) ir teisės pripažinimo dokumentus (TPD) pateikta lentelėje pagal teisinių žinių egzamino datą (atvirkščia tvarka).

Spausdintų KA ir TPD išdavimo valandos:
I - IV   8.00-11.30 val. ir 14.00-16.30 val.; 
V   8.00-11.30 val. ir 14.00-15.00 val.

Atsiimant spausdintus KA ir TPD, būtina pateikti asmens dokumentą arba įgaliojimą, jei tai daroma kito asmens vardu.


 

Informacija apie egzaminus ir parengtus atestatus