Profesinių ir teisinių žinių EGZAMINŲ GRAFIKAS / parengti atestatai

Informacija besiruošiantiems laikyti atestavimo egzaminus

  • SSVA nuotoliniu būdu vykdomus egzaminus organizuoja kiekvieną savaitę.
    Artimiausio egzamino data skelbiama, pasibaigus galiojančiam egzaminui.

Primename:

  • Detalią informaciją apie mokymus, profesinių žinių įvertinimą ir profesinių žinių įvertinimo įkainius teikia Įgaliotosios organizacijos.
  • Teisinių žinių egzaminą galima laikyti tik po to, kai Pareiškėjo prašymas ir atestavimo dokumentai su profesinių žinių įvertinimu pateikti SSVA ir užregistruoti.
  • Pageidaujantys perlaikyti teisinių žinių egzaminą privalo registruotis SSVA interneto tinklalapyje.

 

 

 

Atestatų atsiėmimo galimybė

Asmenys, sėkmingai praėję atestavimo ar teisės pripažinimo procedūrą, į jų nurodytą elektroninį paštą gauna SSVA pranešimą apie jiems parengtą elektroninį kvalifikacijos atestatą (KA) ar teisės pripažinimo dokumentą (TPD) kartu su nuoroda, per kurią KA ar TPD galima atsiimti (parsisiųsti).

Elektroniniai atestatai

Nuo 2022-05-01 visi KA ir TPD yra rengiami elektronine forma
Todėl visus nuo šios datos parengtus elektroninius KA ir TPD galima parsisiųsti internetu, prisijungus prie SSVA savitarnos (https://savitarna.ssva.lt/login.php).

Popieriniai atestatai

Tradiciniu būdu (spausdinant popieriuje) kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai buvo rengiami iki 2022-04-30. 
Tokius KA ir TPD galima atsiimti SSVA sekretoriate (žr. meniu "Kontaktai").

Popierinių KA ir TPD išdavimo valandos:
I - IV   8.00-11.30 val. ir 14.00-16.30 val.; 
V   8.00-11.30 val. ir 14.00-15.00 val.

Atsiimant popierinius KA ir TPD, būtina pateikti asmens dokumentą arba įgaliojimą, jei tai daroma kito asmens vardu.