„Pastatų duomenų banką“ kurianti SSVA bendradarbiaus su VšĮ „Atnaujinkime miestą“

„Pastatų duomenų banką“ kurianti SSVA bendradarbiaus su VšĮ „Atnaujinkime miestą“

Gegužės 06, 2024

Projektą „Pastatų duomenų bankas“ įgyvendinanti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Atnaujinkime miestą“.

„Atnaujinkime miestą“ sukūrė Vilniaus miesto pastatų techninės būklės vertinimo metodiką ir klausimyną, kurie skirti pastatų periodinės apžiūros reikalavimų suvienodinimui.

Metodika nustato pastato inžinierinių sistemų ir konstrukcijų būklės vertinimo kriterijus, kurių pagalba sudarytas algoritmas leidžia įvertinti viso pastato techninę būklę.

Pasirašyta sutartimi SSVA sieks įvertinti šią metodiką ir, esant poreikiui, pritaikyti ją pagal poreikius projekte „Pastatų duomenų bankas“.

„Projekto metu kuriama sistema, kurioje bus kaupiamas didelis kiekis duomenų apie pastatus, pavyzdžiui, informacija apie jų būklę, charakteristikas, energijos suvartojimą, techninės priežiūros dokumentacija“, – teigia SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

Įgyvendinus projektą bus atliekama duomenų analizė renovacijos stebėjimui, skatinimui bei pateikiama informacija visuomenei apie pastatų esamą būklę ir renovacijos procesą.

75% pastatų fondo ploto pastatyta iki 1992 m., kai nebuvo keliami jokie energinio naudingumo reikalavimai. Šie pastatai neatitinka šiuolaikinių standartų ir reikalavimų, jie priskiriami žemesnei nei C energinio naudingumo klasei, bei suvartoja net 78% visos pastatų fondo pirminės energijos.

Lietuvoje šiuo metu nėra vieningo sprendimo, leidžiančio kaupti duomenis apie pastatų būklę.

Projektas „Pastatų duomenų bankas“ įgyvendinamas pagal planą „Naujos kartos Lietuva“, kurį finansuoja Europos Sąjungos priemonė „NextGenerationEU“. Jo įgyvendinimas numatytas iki 2025 m. III ketv.

Projektą vykdo SSVA kartu su partneriais – Aplinkos ministerija, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.