UAB „Banduva“ pritaikyta griežčiausia poveikio priemonė – po atestato sustabdymo tęsė veiklą

UAB „Banduva“ pritaikyta griežčiausia poveikio priemonė – po atestato sustabdymo tęsė veiklą

Sausio 31, 2024

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) už veiklos tęsimą neturint teisės panaikino UAB „Banduva“ kvalifikacijos atestato, leidžiančio būti ypatingo statinio statybos rangovu ir statinio dalies ekspertizės rangovu, galiojimą.

2023 m. rugsėjo 25 d. už peržiūrai reikalingų dokumentų nepateikimą SSVA šešiems mėnesiams jau buvo sustabdžiusi UAB „Banduva“ kvalifikacijos atestato galiojimą.

Rangovas kelerius metus tuometiniam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC) bei SSVA neteikė kvalifikacijos atestato peržiūros duomenų kortelių.

2023 m. spalio 17 d. SSVA informavo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (VTPSI), kad patikrinus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ esančius duomenis paaiškėjo, jog nuo tada, kai buvo sustabdytas kvalifikacijos atestato galiojimas, bendrovė patvirtino dvi pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir 10 deklaracijų apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą.

2023 m. lapkričio 17 d. gautas VTPSI raštas, kuriuo patvirtinama, kad pagal atliktus veiksmus sistemoje galima atsekti, jog UAB „Banduva“ po atestato sustabdymo toliau vykdė jame nurodytą veiklą.

„Veiklos vykdymas po kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo užtraukia griežčiausią Statybos įstatyme numatytą poveikio priemonę – kvalifikacijos atestato panaikinimą“, – teigia SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

Remiantis „Infostatyboje“ pateikiamais duomenimis, per visus 2023 m. VTPSI pripažino neteisėtomis 123 UAB „Banduva“ patvirtintas pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir deklaracijų apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą.

Primename, kad tuometinis SPSC pateikti privalomus dokumentus rangovą kvietė 2017 m. birželio 13 d., 2018 m. rugpjūčio 9 d., 2019 m. rugpjūčio 7 d. ir 2020 m. balandžio 1 d., o SSVA – 2022 m. rugpjūčio 3 d.

SSVA 2023 m. vasario 6 d. įmonei išsiuntė pranešimą, kuriuo pakartotinai prašė pateikti peržiūros duomenų kortelę už 2021 m., tačiau reikalingi dokumentai pateikti nebuvo.