SSVA užtikrins Lietuvos bendrojo plano įgyvendinimą

SSVA užtikrins Lietuvos bendrojo plano įgyvendinimą

Vasario 01, 2024

Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (SSVA) nuo vasario 1 d. iš Aplinkos ministerijos perduodamos funkcijos, susijusios su Lietuvos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimu – jų detalizavimo savivaldybių rengiamuose bendruosiuose planuose priežiūra, užtikrinimu.

Praėjusių metų rugsėjį agentūroje įsteigtas Urbanistikos padalinys teiks aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, urbanistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Nuo šiol, pradėdamos rengti savo teritorijos ar jos dalių, atskirų miestų bendruosius planus, savivaldybės privalės kreiptis į SSVA dėl teritorijų planavimo sąlygų jiems rengti, o vėliau ir dėl jų sprendinių derinimo.

Pasak SSVA Urbanistikos padalinio vadovo Mindaugo Pakalnio, agentūra sieks įgyvendinti Lietuvos urbanistinės politikos kryptis, naujojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano sprendinius ir kitus šalies tvarios raidos tikslo siekiančius strateginio planavimo dokumentus bei gaires.

„Sieksime, kad teritorijų planavimo dokumentai būtų rengiami vadovaujantis objektyviais duomenimis, geriausiais žinomais kokybiniais standartais, praktika ir patirtimi. Skatinsime skirtingų savivaldybių bendradarbiavimą bei sieksime visiems planavimo dalyviams padėti ilgo, kelerius metus trunkančio proceso metu“, – teigia M. Pakalnis.

Lietuvos savivaldybės sprendžia labai sudėtingus ir skirtingus uždavinius – vienur vyksta aktyvi gyvenamųjų vietovių plėtra ir kyla jos suvaldymo iššūkiai, kitur, reikšmingai mažėjant gyventojų, reikia spręsti miestų gyvybingumo ir kokybiškų gyvenimo sąlygų išsaugojimo klausimus.

„Konsultuosime tiek savivaldybes, tiek planų rengėjus. Taip SSVA padės Lietuvos savivaldybėms vystytis tvariai, o visa tai leis kurti konkurencingos ir gyvybingos Lietuvos ateitį“, – sako SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

Planai steigti kokybiškus urbanistikos procesus užtikrinančią ir prižiūrinčią instituciją pradėti dar 2022 m. Atlikus išsamią analizę bei po diskusijų su visuomene, planus pristačius Seimo aplinkos apsaugos komitete, buvo pradėti procesai naujos struktūros sukūrimui vienoje iš Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų.

Aplinkos ministerija nusprendė perduoti jos vykdytas įgyvendinamąsias funkcijas SSVA – savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (TPD) sąlygų išdavimą, TPD derinimą, stebėseną.

Primename, kad Vyriausybė rugsėjį taip pat pritarė Geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo funkcijų, kurias tuo metu atliko VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC), perdavimui SSVA.

Agentūrai nuo 2024 m. sausio 1 d. perduotos funkcijos apima Georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos portalo, Lietuvos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) priežiūrą ir vystymą.

Taip pat agentūra vykdo Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio sudarymo ir atnaujinimo darbus.