SSVA teiks metodinę pagalbą savivaldybėms miestų planavimo klausimais

SSVA teiks metodinę pagalbą savivaldybėms miestų planavimo klausimais

Lapkričio 14, 2023

Statybos sektoriaus vystymo agentūrai (SSVA) perduodamos Lietuvos bendrojo plano stebėsenos ir jo įgyvendinimo savivaldybių bendruosiuose planuose funkcijos leis sukurti šalies urbanistikos kompetencijų centrą, sako agentūros Urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis.

Urbanistikos padalinys SSVA įsteigtas šių metų rugsėjį. Suformuotas šios srities kompetencijų centras nuo kitų metų pradžios sudarytų sąlygas teikti aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, architektūros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Anot M. Pakalnio, konkuruodamos tarpusavyje savivaldybės ieško efektyviausių būdų išnaudoti savo turimą gamtos ir kultūros paveldo, rekreacinį, ekonominį potencialą, tačiau joms dažnai trūksta specialistų, galinčių padėti spręsti aktualius teritorijų planavimo, architektūrinių sprendinių kokybės klausimus. 

„Šis padalinys bus vieta, į kurią savivaldybės kreipsis ne tik dėl sąlygų bendriesiems planams rengti ir jų sprendinių derinimo. Dokumentų rengimo proceso metu vyksta diskusijos ir konsultacijos, per kurias galime kalbėti apie gerąsias praktikas ir inovacijas, veikiančias pasaulyje. Vietovės stipriųjų pusių išryškinimas, jos dvasios išsaugojimas kartu su gyventojais, pasitelkiant profesionalus, – pagrindinis SSVA Urbanistikos padalinio uždavinys“, – teigia M. Pakalnis. 

Lietuvos savivaldybės sprendžia labai sudėtingus ir skirtingus uždavinius – vienur vyksta aktyvi gyvenamųjų vietovių plėtra ir kyla jos suvaldymo iššūkiai, kitur, reikšmingai mažėjant gyventojų, reikia spręsti miestų gyvybingumo ir kokybiškų gyvenimo sąlygų išsaugojimo klausimus. 

„Mes turime gerą Lietuvos bendrąjį planą, kuris atliepia šaliai kylančius depopuliacijos iššūkius ir kartu siekia išsaugoti daugiacentrę Lietuvos urbanistinę struktūrą. Turime ir duomenis, kuriuos galėtume panaudoti šiems klausimams spręsti“, – priduria M. Pakalnis.

Planai steigti kokybiškus urbanistikos procesus užtikrinančią ir prižiūrinčią instituciją pradėti dar 2022 m. Atlikus išsamią analizę bei po diskusijų su visuomene, planus pristačius Seimo aplinkos apsaugos komitete, buvo pradėti procesai naujos struktūros sukūrimui vienoje iš Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų.

Aplinkos ministerija nusprendė perduoti jos vykdytas įgyvendinamąsias funkcijas SSVA – savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (TPD) sąlygų išdavimą, TPD derinimą, stebėseną, TPD strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) vertinimą.

„Iki šiol nebuvo įgyvendinančiosios institucijos, prižiūrinčios bei užtikrinančios darnią urbanizuotų teritorijų plėtrą. Įsteigtos naujos pareigybės užtikrins kokybišką teikiamų funkcijų tęstinumą bei naujų paslaugų kūrimą“, – sako SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

Primename, kad Vyriausybė rugsėjį taip pat pritarė Geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo funkcijų, kurias šiuo metu atlieka VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC), perdavimui SSVA.

Agentūrai nuo 2024 m. sausio 1 d. perduodamos funkcijos apima Georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos portalo, Lietuvos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) priežiūrą ir vystymą.

Taip pat nuo ateinančių metų agentūra vykdys Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio sudarymo ir atnaujinimo darbus.