SSVA skelbia Pastatų duomenų banko veiklos, vertinimo modelių ir rizikos metodikos parengimo pirkimą

SSVA skelbia Pastatų duomenų banko veiklos, vertinimo modelių ir rizikos metodikos parengimo pirkimą

Lapkričio 17, 2023

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) skelbia kuriamo Pastatų duomenų banko veiklos modelio, pastatų vertinimo modelio ir pastatų rizikos metodikos parengimo paslaugos pirkimą.

Projekto „Pastatų duomenų bankas“ metu bus sukurta sistema, kurioje bus kaupiama informacija apie pastatų charakteristikas, techninę priežiūros dokumentaciją, pastatų būklę, energetines savybes, energijos suvartojimą.

Bus atliekama šių duomenų analizė renovacijos stebėjimui, skatinimui bei pateikiama informacija visuomenei apie pastatų esamą būklę ir renovacijos procesą.

Tiekėjai kviečiami iki šių metų gruodžio 6 d. teikti pasiūlymus sukurti informacijos apie pastatus Lietuvos Respublikoje surinkimo ir apdorojimo modelio, pastatų vertinimo modelio bei pastatų būklės, sąnaudų ir rizikos vertinimo metodiką renovacijos poreikiui vertinti bei skatinti.

Veiklos modelis taikomas Lietuvos Respublikoje visų nuosavybės formų gyvenamiesiems trijų ir daugiau butų pastatams, savivaldybės bei valstybės nuosavybės teise priklausantiems gyvenamiesiems bei negyvenamiesiems administracinės, viešbučių, kultūros, mokslo ir švietimo, gydymo, sporto ir transporto paskirčių pastatams.

Tikimasi, kad ateityje šis modelis galėtų būti išplėstas ir pritaikytas visiems Lietuvos pastatams.

„Pastatų duomenų bankas bus viešas – gyventojai turės galimybę pagal adresą pasitikrinti pastato energinio naudingumo klasę, jo būklę, energijos suvartojimo duomenis. Kartu bus pasiekiama informacija apie renovacijos sprendimus ir galimybes, o tai sudarys sąlygas geriau įsivertinti renovacijos naudą“, – sako SSVA direktorius Aidas Vaičiulis.

75% pastatų fondo ploto pastatyta iki 1992 m., kai nebuvo keliami jokie energinio naudingumo reikalavimai. Šie pastatai neatitinka šiuolaikinių standartų ir reikalavimų, jie priskiriami žemesnei nei C energinio naudingumo klasei, bei suvartoja net 78% visos pastatų fondo pirminės energijos.

Lietuvoje šiuo metu nėra vieningo sprendimo, leidžiančio kaupti duomenis apie pastatų būklę.

Projektas „Pastatų duomenų bankas“ įgyvendinamas pagal planą „Naujos kartos Lietuva“, kurį finansuoja Europos Sąjungos priemonė „NextGenerationEU“. Jo įgyvendinimas numatytas iki 2025 m. III ketv.

Projektą vykdo SSVA kartu su partneriais – Aplinkos ministerija, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei VĮ Žemės ūkio duomenų centru.