Savivaldybių vyriausiųjų architektų suvažiavime pristatyta SSVA veikla

Savivaldybių vyriausiųjų architektų suvažiavime pristatyta SSVA veikla

Gegužės 20, 2024

Praėjusią savaitę Palangoje vykusiame savivaldybių vyriausiųjų architektų suvažiavime Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) Urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis pristatė padalinio veiklą bei supažindino savivaldybes su numatomomis naujovėmis.

Pristatymo metu buvo pasidalinome paruošta Lietuvos Respublikos bendrojo plano (LRBP) sprendinių santrauka, taip pat atnaujintais savivaldybių bendrųjų planų įgyvendinimo stebėsenos rodikliais bei idėjomis apie teritorijų planavimo normų tobulinimą.

SSVA parengta LRBP santrauka skirta savivaldybių administracijų darbuotojams, politikams, vyriausiesiems architektams, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, projektuotojams, planuotojams bei kitoms suinteresuotoms šalims greitai ir lengvai pasiekti esminę informaciją. Santrauką galite atsisiųsti čia.

Naujovėmis siekiame palengvinti specialistų darbą rengiant bendruosius planus ir suteikti objektyvių duomenų miestų vystymo galimybėms vertinti.

Agentūros Urbanistikos padalinys nuo praėjusių metų rudens teikia aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, urbanistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Pradėdamos rengti savo teritorijos ar jos dalių, atskirų miestų bendruosius planus, savivaldybės privalo kreiptis į SSVA dėl teritorijų planavimo sąlygų jiems rengti, o vėliau ir dėl jų sprendinių derinimo.

Agentūra siekia įgyvendinti Lietuvos urbanistinės politikos kryptis, naujojo Lietuvos bendrojo plano sprendinius ir kitus šalies tvarios raidos tikslo siekiančius strateginio planavimo dokumentus bei gaires.