Pokyčiai urbanistikos srityje pristatyti Lietuvos savivaldybėms

Pokyčiai urbanistikos srityje pristatyti Lietuvos savivaldybėms

Vasario 05, 2024

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) savivaldybių vyriausiesiems architektams pristatė nuo vasario 1 d. įsigaliojusius pokyčius, susijusius su Lietuvos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimu.

Nuo šiol, pradėdamos rengti savo teritorijos ar jos dalių, atskirų miestų bendruosius planus, savivaldybės privalės kreiptis į SSVA dėl teritorijų planavimo sąlygų jiems rengti, o vėliau ir dėl jų sprendinių derinimo.

Iš Aplinkos ministerijos agentūrai perduotos įgyvendinamosios funkcijos apima Lietuvos bendrojo plano detalizavimo savivaldybių rengiamuose bendruosiuose planuose priežiūrą.

SSVA Urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis teigė, kad agentūros funkcijos nebus „tik biurokratinės“.

„Labai svarbi dalis – pokyčių stebėsena, duomenų kaupimas, identifikavimas, kokie procesai vyksta negerai. Esant poreikiui, galėsime pradėti galvoti apie strategijų ar dokumentų keitimą, ar visi teisės aktai veikia tinkamai siekiant užtikrinti savivaldybių darnios plėtros tikslus“, – pristatyme kalbėjo M. Pakalnis.

„Tai tuo pačiu bus ir mokymosi procesas, kai bendraudami su savivaldybėmis ieškosime geriausių sprendimų. Tokios patirties Lietuvoje dar nebuvo“, – pridūrė jis.

Anot M. Pakalnio, kartu su Valstybės duomenų agentūra taip pat ieškoma būdų, kaip daugiau turimų valstybės duomenų būtų galima naudoti teritorijų planavime.

Praėjusių metų rugsėjį agentūroje įsteigtas Urbanistikos padalinys teiks aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, urbanistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Planai steigti kokybiškus urbanistikos procesus užtikrinančią ir prižiūrinčią instituciją pradėti dar 2022 m. Atlikus išsamią analizę bei po diskusijų su visuomene, planus pristačius Seimo aplinkos apsaugos komitete, buvo pradėti procesai naujos struktūros sukūrimui vienoje iš Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų.

Aplinkos ministerija nusprendė perduoti jos vykdytas įgyvendinamąsias funkcijas SSVA – savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (TPD) sąlygų išdavimą, TPD derinimą, stebėseną.

Su penktadienio pristatymu galite susipažinti čia.