Lietuva įstojo į CCIC organizaciją!

Lietuva įstojo į CCIC organizaciją!

Gruodžio 20, 2022

SSVA infromuoja, kad 2022-12-15 Lietuva įstojo į CCIC organizaciją

CONSTRUCTION CLASSIFICATION INTERNATIONAL COLLABORATION (CCIC) yra ne pelno siekianti tarptautinė asociacija, kurią 2020 m. rugsėjo 11 d. Briuselyje (Belgijoje) įsteigė Estijos statybos informacijos fondas ir Čekijos standartizacijos agentūra, remiant Danijos „Molio“.

Asociacijos tikslas yra didinti statybos sektoriaus produktyvumą per bendradarbiavimu grįstą skaitmeninės transformacijos infrastruktūrą (klasifikavimo sistemą), kurioje būtų galimas nuoseklus keitimasis duomenimis. Iniciatyva priimti bendrą tarptautinę statybų klasifikavimo sistemą kilo iš poreikio didinti tarptautinį konkurencingumą, gerinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis bei sudaryti sąlygas sparčiau pritaikyti skaitmeninius darbo metodus statybos ir nekilnojamojo turto sektoriuose.

Asociacijos nariais gali tapti tarptautinės, nacionalinės ar regioninės organizacijos ar asociacijos, kurios turi misiją, susijusią su CCIC tikslu.