Bendrojo plano keitimui besiruošiančiam Kauno miestui – SSVA konsultacija

Bendrojo plano keitimui besiruošiančiam Kauno miestui – SSVA konsultacija

Birželio 17, 2024

Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) Urbanistikos padalinys praėjusią savaitę lankėsi Kauno miesto savivaldybėje, kuri ruošiasi pradėti miesto Bendrojo plano keitimo procedūrą.

Artimiausiu metu savivaldybės administracija planuoja kreiptis į SSVA prašydama išduoti planavimo sąlygas. 

„Vizito metu gilinomės į Lietuvos Respublikos bendrajame plane išskirtą Kauno vaidmenį šalies urbanistinėje sistemoje, miesto gyvybingumo skatinimą, senos statybos kvartalų renovaciją, ieškojome priemonių gyvenimo kokybės gerinimui, gamtos ir kultūros paveldo apsaugai“, – sako SSVA Urbanistikos padalinio vadovas Mindaugas Pakalnis. 

Savivaldybės administracijos atstovams jis taip pat skaitė pranešimą „Kaunas Lietuvos bendrojo plano kontekste. Kokiomis gerosiomis praktikomis galima pasinaudoti keičiant Kauno bendrąjį planą?“. 

Susitikimo metu sutarta tęsti Kauno miesto savivaldybės administracijos ir SSVA bendradarbiavimą ieškant geriausių būdų tinkamai bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti.  

Agentūros Urbanistikos padalinys nuo praėjusių metų rudens teikia aktyvią metodinę pagalbą savivaldybėms teritorijų planavimo, miestų vystymo, urbanistikos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. 

Pradėdamos rengti savo teritorijos ar jos dalių, atskirų miestų bendruosius planus, savivaldybės privalo kreiptis į SSVA dėl teritorijų planavimo sąlygų jiems rengti, o vėliau ir dėl jų sprendinių derinimo. 

Agentūra siekia įgyvendinti Lietuvos urbanistinės politikos kryptis, naujojo Lietuvos bendrojo plano sprendinius ir kitus šalies tvarios raidos tikslo siekiančius strateginio planavimo dokumentus bei gaires.