Aktuali informacija statybos produktų gamintojams ir eksploatacinių savybių pastovumą vertinančioms įstaigoms

Aktuali informacija statybos produktų gamintojams ir eksploatacinių savybių pastovumą vertinančioms įstaigoms

Liepos 17, 2023

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) primena, kad nuo gegužės 1 d. yra atsakinga už statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą vertinančių ir tikrinančių įstaigų paskyrimą.

SSVA, įgyvendinant Statybos įstatymo 111 straipsnio 10 ir 11 dalių nuostatas ir vadovaujantis STR 1.01.04:2015, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, SSVA direktoriaus įsakymu aplinkos ministro nustatyta tvarka, vykdo šias funkcijas:

  • Skiria sertifikavimo įstaigas ir bandymų laboratorijas atitinkamoms statybos produktų sritims vertinti ir tikrinti eksploatacinių savybių pastovumą, sustabdo jų paskyrimo galiojimą, panaikina paskyrimo galiojimo sustabdymą ir paskyrimą, atlieka šių įstaigų veiklos stebėseną;
  • Skiria techninio vertinimo įstaigas atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius, Europos techninius įvertinimus, sustabdo jų paskyrimo galiojimą, panaikina paskyrimo galiojimo sustabdymą ir paskyrimą, atlieka šių įstaigų veiklos ir kompetencijos stebėseną.

Galiojantys aplinkos ministro įsakymai ir SSVA direktoriaus įsakymai dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą vertinančių įstaigų paskyrimo skelbiami SSVA interneto puslapyje.

Lėšos šioms funkcijoms įgyvendinti jau numatytos iš valstybės biudžeto. SSVA planuoja investuoti į šių funkcijų stiprinimą, paslaugų kokybės gerinimą, griežtesnę paskirtųjų įstaigų ir techninio vertinimo įstaigų veiklos kontrolę.