ES valstybių narių juridinių asmenų bei kitų organizacijų
teisės pripažinimo dokumentai iki 2012 m.

Teisės pripažinimo pažymos Nr. Išdavimo data Pažymos savininko pavadinimas (valstybė) Protokolo data ir Nr. Teisės pripažinimo pažymos galiojimo laikas Pripažinta Teisė
ITP-2012/002-0080 2012-02-23 Ispanijos Karalystės įmonė INDRA SISTEMAS S.A. 2012-02-23 Nr. IA 002 - Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju ir ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai. Lietuvos Respublikoje pripažinti šie Ispanijos Karalystėje išduoti dokumentai: 1. Statybos sektoriaus veiklai akredituotų įmonių registro Registracijos pažyma, akredituotų įmonių registro registracijos Nr. 12/28/0010850. Pažyma išduota pagal 2011-03-11 d. pateiktą prašymą. 2. Oficialiųjų Madrido pramonės ir prekybos rūmų bendrojo registro pažyma, Registro Nr. 3155/RG 2691, 2011-03-10 d. 3. Madrido autonominės bendruomenės Ekonomikos ir finansų valdybos Generalinės pramonės, energetikos ir kasybos direkcijos pramonės įrenginių ir reglamentavimo skyriaus išduotas Bendrovės veiklos statybos srityje klasifikavimo dokumentas, Numeris: DCC-3231, išdavimo data 2009-02-06.
ITP-2011/206-0079 2011-12-20 Latvijos Respublikos bendrovė SIA RKF "TRANSCELTNIEKS" 2011-12-20 Nr. IA 206 2016-12-20 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. Lietuvos Respublikoje pripažinti šie Latvijos Respublikoje išduoti dokumentai: - Latvijos Respublikos Valstybinės geležinkelio technikos inspekcijos 2008 m. balandžio 28 d. išduotas saugos sertifikatas Nr. LV-05, kuriuo įmonei suteikiama teisė atlikti geležinkelių infrastruktūros valdymo bei techninės infrastruktūros objektų statybos, remonto ir priežiūros darbus. - Statybinės įmonės registravimo pažymėjimas, registracijos numeris Nr. 0038-R, išduotas 2005 m. liepos 12 d., išdavė Latvijos Respublikos Ekonomikos ministerija.
ITP-2011/205-0078 2011-11-24 Vokietijos Federacinės respublikos įmonė Josef Mobius Bau - GmbH 2011-11-24 Nr. IA 205 2016-11-24 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: - Hamburgo amatų ir prekybos rūmų 2011 m. spalio 27d. išduota pažyma Nr. GS/1, kuria įmonei suteikiama teisė atlikti statybos darbus.
ITP-2009/140-0026 2011-11-11 Danijos Karalystės įmonė Per Aarsleff A/S 2011-11-11 Nr. IA 204 2014-02-27 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju ir ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, nuotekų šalinimo; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžineriniai statiniai; hidrotechnikos statiniai. Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, dujų tinklų tiesimas, statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) paleidimo ir derinimo darbai; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, elektros tinklų tiesimas, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (gaisrinė signalizacija). Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Danijos Karalystėje išduotas dokumentas: 1. Pareiškimas dėl Per Aarsleff A/S; 2007m. Gruodžio 19d.; Danijos statybos asociacija
ITP-2011/197-0067 2011-11-11 Lenkijos Respublikos įmonė MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA 2011-11-11 Nr. IA 204 2012-07-12 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (metalo) montavimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių (iki 120 MW galios) montavimas. Lietuvos Respublikoje pripažinti šie Lenkijos Respublikoje išduoti dokumentai: 1. Kvalifikacijos liudijimas Nr. 210/255/VII/2010, išduotas Suvirinimo instituto - Lenkijos 2010 liepos mėn. 14 d., suteikiantis teisę vykdyti suvirinimo darbus. 2. Slėginės įrangos gamintojo patvirtinimas Nr. 01 202 Pl/P-11 0208, išduotas TUV Rheinland 2011-10-10, suteikiantis teisę vykdyti plieninių tiltų, plieno ir suvirintų konstrukcijų gamybą ir montavimą, slėginių įrenginių bei katilų montavimą, elektrinių bei chemijos pramonės objektų įrengimą.
ITP-2011/203-0077 2011-10-28 Latvijos Respublikos bendrovė SIA "AQUATEX" 2011-10-28 Nr. IA 203 2016-10-28 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai. Statybos darbų sritys: žemės darbai (jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas). Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Latvijos Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Statybų verslininko registracijos pažymėjimas, registracijos numeris Nr. 3597-R, išduotas 2006 m. rugpjūčio 22 d., išdavė Latvijos Respublikos Ekonomikos ministerija.
ITP-2011/201-0076 2011-09-30 Švedijos Karalystės įmonė "ALSTOM Power Sweden Aktiebolag" 2011-09-30 Nr. IA 201 2011-11-23 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties. Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Švedijos Karalystėje išduotas dokumentas: 1. Kvalifikacijos sertifikatas Sellihca Nr. 100900, išduotas 2011 rugsėjo 8 d. Šiaurės Europos įmonių išankstinės kvalifikacijos sistemos "Sellihca" (galioja iki 2011-11-23).
ITP-2011/200-0075 2011-09-16 Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) 2011-09-16 Nr. IA 200 2013-04-22 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo) statyba ir montavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, dujų tinklų tiesimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: - SCC sertifikatas Nr. 04 106 950436, išduotas 2010-04-23 TUV NORD CERT GmbH (galioja iki 2013-04-22), įmonėms, atliekančioms inžineriją, vamzdynus, vamzdynų ir įrenginių konstravimą, nuotekų sistemų statybą, visiškai išbaigtus statybinius projektus, didžiaslėgių dujų įrenginių techninę priežiūrą ir remontą.
ITP-2011/187-0063 2011-08-12 Latvijos Respublikos įmonė Energobūvmontažas SIA "REMUS" 2011-08-12 Nr. IA 198 2016-02-04 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio dalies projektuotoju ir ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo. Projektavimo darbų sritys: konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono) statyba; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Latvijos Respublikoje išduotas dokumentas: Latvijos Respublikos Ekonomikos Ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad įmonė įregistruota statybos verslininkų registre 2006 metų kovo 31 d., nutartis Nr.2175, statybos įmonių registracijos Nr.2114-R.
ITP-2011/198-0072 2011-08-12 Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė Meyer & van der Kamp GmbH & Co. KG 2011-08-12 Nr. IA 198 2016-08-12 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai; hidrotechnikos statiniai. Statybos darbų sritys: žemės darbai. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Oldenburgo pramonės ir prekybos rūmų 2011 m. gegužės 10 d. pažyma, patvirtinanti, kad įmonė turi teisę vykdyti smėlio ir žvyro kasimą, prekybą ir transportą, krantinių statybos darbus, eksploatacinius kasimo darbus, uostų ir farvaterių gilinimą, kasimą patentuotu vandens injekcijos būdu.
ITP-2011/198-0073 2011-08-12 Estijos Respublikos įmonė Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS 2011-08-12 Nr. IA 198 2016-08-12 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžineriniai statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (gaisrinė signalizacija), procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Estijos Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Ūkinės veiklos registro išrašas iš Estijos Respublikos Ekonomikos ir komunikacijos ministerijos interneto http://mtr.kmk.ee/ tinklalapio.
ITP-2011/198-0074 2011-08-12 Vokietijos Federacinės Respublikpos įmonė EPG Eisenbahn- und Bauplanungsgesellschaft GmbH Erfurt 2011-08-12 Nr. IA 198 2016-08-12 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias. Projektavimo darbų sritys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: - 2011 m. vasario 7 d. Vokietijos geležinkelių inspekcijos tarnybos (EBA), p/i 80 02 15, 99028 Erfurt, išduotą patvirtinimą, kad Eisenbahn - und Bauplanungsgesellschaft mbH turi teisę, projektuojant paruošiamuosius bei geležinkelių statybos darbus bei su tuo susijusius autokelių ir gatvių statybos darbus, Vokietijoje: teikti konsultacijos paslaugas, teikti planavimo ir tyrimų paslaugas, planuoti kontaktinio el. tinklų darbus, atlikti techninę darbų priežiūrą, atlikti ekspertizes bei valdyti projektus.
ITP-2009/140-0026 2011-07-05 Danijos Karalystės įmonė Per Aarsleff A/S 2011-07-05 Nr. IA 197 2014-02-27 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju ir ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai. Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, dujų tinklų tiesimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, elektros tinklų tiesimas, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (gaisrinė signalizacija). Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Danijos Karalystėje išduotas dokumentas: 1. Pareiškimas dėl Per Aarsleff A/S; 2007m. Gruodžio 19d.; Danijos statybos asociacija
ITP-2011/197-0070 2011-07-05 Belgijos Kralystės įmonė Jan De Nul N.V. 2011-07-05 Nr. IA 197 2016-07-05 Pripažįstama teisė Lietuvos respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai; hidrotechnikos statiniai. Statybos darbų sritys: žemės darbai. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Belgijos Karalystėje išduotas dokumentas: 1. Belgijos Karalystės Federacinės Vyriausybės paslaugų ūkio, smulkių ir vidutinių įmonių, prekybos ir energetikos žinybos 2006 m. sausio 23 d. išduotas pripažinimo sertifikatas, patvirtinantis įmonės pripažinimą kaip statybos darbų rangovą.
ITP-2011/197-0071 2011-07-05 Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė Althoff Industrie-und Verwaltungsbau GmbH 2011-07-05 Nr. IA 197 2016-07-05 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą). Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Pramonės ir prekybos rūmų pažymėjimas, išduotas 2011.03.01 Arnsberg, Hellweg-Sauerland Pramonės ir Prekybos rūmų, suteikiantis teisę statyti pramonės, administracinius ir miesto statinius iki jų visiško pabaigimo.
ITP-2011/197-0069 2011-07-05 Vokietijos federacinės Respublikos įmonė PSE Engineering GmbH 2011-07-05 Nr. IA 197 2016-07-05 Prapažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio projektuotoju. Statinių grupės: inžineriniai tinklai: dujų. Projektavimo darbų sritys: dujotiekio. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Osnabriuko-Emslando pramonės ir prekybos rūmų 2010 m. gruodžio 8 d. išduota pažyma, patvirtinanti įmonės teisę projektuoti rezervuarus ir perdavimo-pakrovimo stotis, kompresorių stotis, DSS skirstymo ir redukavimo stotis bei visų vamzdynų sistemas, taip pat vandentiekio ir nuotekų nuotolinius vamzdynus.
ITP-2011/197-0068 2011-07-05 Danijos Karalystės įmonė Siemens Wind Power A/S 2011-07-05 Nr. IA 197 2016-07-05 Pripažįstama teisė Lietuvos Respubliūkoje būti ypatingo statinio rangovu. Statinių grupės: kitos paskirties statiniai (atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės) jėgainių ir kiti statiniai). Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (iki 35 kV įtampos). Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Danijos Karalystėje išduotas dokumentas: 1. Ikast-Brande savivaldybės išduotas 2011 m. birželio 14 d. raštas, patvirtinantis, kad Siemes Wind Power A/S turi teisę Danijoje dirbti vėjo jėgainių gamyboje, montavime ir statyme sausumoje ir jūroje.
ITP-2011/197-0067 2011-07-05 Lenkijos Respublikos įmonė MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA 2011-07-05 Nr. IA 197 2012-07-12 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (metalo) montavimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas šis Lenkijos Respublikoje išduotas dokumentas: 1. Kvalifikacijos liudijimas Nr. 210/255/VII/2010, išduotas Suvirinimo instituto - Lenkijos 2010 liepos mėn. 14 d., suteikiantis teisę vykdyti suvirinimo darbus.
ITP-2011/197-0066 2011-07-05 Ispanijos Karalystės įmonė INDRA SISTEMAS, S.A. 2011-07-05 Nr. IA 197 2016-07-05 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio dalies projektuotoju. Statinių grupės: inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projektavimo darbų sritys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Lietuvos Respublikoje pripažinti šie Ispanijos Karalystėje išduoti dokumentai: 1. Statybos sektoriaus veiklai akredituotų įmonių registro Registracijos pažyma, akredituotų įmonių registro registracijos Nr. 12/28/0010850. Pažyma išduota pagal 2011-03-11 d. pateiktą prašymą. 2. Oficialiųjų Madrido pramonės ir prekybos rūmų bendrojo registro pažyma, Registro Nr. 3155/RG 2691, 2011-03-10 d. 3. Madrido autonominės bendruomenės Ekonomikos ir finansų valdybos Generalinės pramonės, energetikos ir kasybos direkcijos pramonės įrenginių ir reglamentavimo skyriaus išduotas Bendrovės veiklos statybos srityje klasifikavimo dokumentas, Numeris: DCC-3231, išdavimo data 2009-02-06.
ITP-2011/197-0065 2011-07-05 Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė PPS Pipeline Systems GmbH 2011-07-05 Nr. IA 197 2013-01-30 Pripažįstama teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio rangovu. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės, sandėliavimo, specialiosios, kitos paskirties; inžineriniai tinklai: dujų. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo) montavimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, dujų tinklų tiesimas, naftos technologinių inžinerinių sistemų įrengimas. Lietuvos Respublikoje pripažinti šie Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduoti dokumentai: 1. DVGW ekspertų įmonės sertifikatas Nr. FU-0301AU4383, išduotas 2008-02-20, suteikiantis teisę tiesti vamzdynus pagal DVGW GW 301; 2. SCC sertifikatas Nr. 08106 981931, išduotas 2009-08-18 TUV NORD CERT GmbH, įmonėms, atliekančioms naftotiekio, vamdzynų tiesimą ir įrenginių statybą, aptarnavimą ir priežiūrą.