Pastatų energinio naudingumo ekspertų atestavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas yra procedūra, kurios metu kvalifikacinius reikalavimus atitinkantiems,  mokymų kursus išklausiusiems bei kvalifikacijos egzaminą išlaikiusiems specialistams suteikiama teisė vykdyti pastatų energinio naudingumo įvertinimą bei išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvoje šių ekspertų mokymą organizuoja paskirtosios mokymo organizacijos. Mokymo kursų pažymėjimą gavę asmenys dėl egzamino laikymo turi kreiptis į SSVA, kuri atitinkantiems teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims išduoda kvalifikacijos atestatą.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kaip užsisakyti

Dokumentų formos

Mokymo organizacijos

Atestuotų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų veikla

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūra

Teisės aktai ir dokumentai

Pagalba ir patarimai

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestatų REGISTRAS

Paslaugos kaina

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščiai patvirtinti aplinkos ministro 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu D1-172.