Apie viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymo agentūrą

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA) įsteigta, įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą valstybės įmonių pertvarkos planą, vykdo viešojo administravimo funkcijas ir teikia su tuo susijusias paslaugas, perimtas iš pertvarkyto VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC). 

Pagrindinės veiklos sritys – statybos dalyvių ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (PENS) ekspertų atestavimas, PENS registro tvarkymas, kokybiško miestų planavimo procesų priežiūra, techninė pagalba atstatant miestus karo bei stichinių nelaimių nuniokotose šalyse. SSVA taip pat dalyvauja įvairiuose statybų skaitmeninimo projektuose, statybos specialistams rengia mokymus bei egzaminus.