Statybos specialistų atestavimas

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą. Atestavimas ir teisės pripažinimas vykdomas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas".

Kvalifikacijos atestato įgijimas

Kvalifikacijos atestato papildymas

Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas

Teisės pripažinimo dokumento (TPD) gavimas

Teisės pripažinimo dokumento (TPD) papildymas

Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento pakeitimas

Dokumentų formos - ATESTAVIMUI

Dokumentų formos - KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮVERTINIMUI

Dokumentų formos - TEISĖS PRIPAŽINIMUI

Kvalifikaciniai reikalavimai - I. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiai bei kiti fiziniai asmenys

Kvalifikaciniai reikalavimai - II. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį piliečiai ir kiti fiziniai asmenys

Teisės aktai ir dokumentai

Informacija dėl darbo neypatinguosiuose statiniuose

Atestato atsiėmimas

Paslaugų įkainiai