Informacija apie paskirtąsias įstaigas pagal STR 1.01.04:2015

Informacija apie sprendimus paskirti įstaigą pagal STR 1.01.04:2015 atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, sustabdyti ar panaikinti tokios įstaigos paskyrimo galiojimą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ (galiojanti suvestinė redakcija).