SSVA įsteigimas ir SPSC pertvarka

SSVA įsteigimas ir SPSC pertvarka

Gegužės 02, 2022

Nuo 2022-05-01 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) anksčiau vykdytas viešojo administravimo funkcijas ir paslaugas (statybos dalyvių atestavimą, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą ir pan.) perėmė naujai įkurta viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA).
Minėtos paslaugos nuo šiol pasiekiamos šiame tinklalapyje - www.ssva.lt.

Kilus klausimams dėl paslaugų, prašom kreiptis:
• dėl statybos specialistų, teritorijų planavimo vadovų ir statybos įmonių atestavimo ir teisės pripažinimo – tel. (8 5) 2757927 * 123;
• dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo, sertifikatų registravimo ir jų registro tvarkymo – tel. (8 5) 2757927;
• dėl pastatų energinio naudingumo sertifikatų blankų išdavimo – tel. (8 5) 2757927;
• dėl teisinių žinių mokymo paslaugų – tel. +370-607-90296;
• kitais bendrais klausimais – tel. (8 5) 2757927.

SPSC toliau išlieka ir tęsia produktų sertifikavimo bei techninio vertinimo veiklą su ta pačia ekspertų komanda, vadovaujant tam pačiam direktoriui. 
Plačiau apie pertvarką žr. Aplinkos ministerijos 2022-01-05 naujienose.
Minėta pertvarka įvykdyta, vadovaujantis šiais teisės aktais:

• 2022 m. sausio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 10 „Dėl viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros įsteigimo ir valstybės turto investavimo“ buvo nuspręsta įsteigti viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymo agentūrą, perduoti jai dalį SPSC turto. SSVA įsteigimo tikslas, tame tarpe, perduoti SSVA veiklai SPSC vykdytas statybos dalyvių, teritorijų planavimo vadovų, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir su šia veikla susijusias viešojo administravimo ir jai artimas funkcijas;
• 2021 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 16, 17, 18, 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-383, kuriuo numatyta, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymu apibrėžtas ir šiuo metu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teikiamas viešąsias paslaugas nuo 2022 m. gegužės 1 d. teiks VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra;
• 2021 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I 1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-384, kuriuo numatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu apibrėžtas ir šiuo metu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teikiamas viešąsias paslaugas nuo 2022 m. gegužės 1 d. teiks VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.