Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai (išduoti nuo 2012 m.)

Duomenys atnaujinti: 2022-10-04. Paieškos data: 2022-10-06.
Rodoma 1 - 5 iš 20512
Vardas Pavardė Dok.tipas * KA/TPD Nr. * KA/TPD tekstas * Data(pimoji) ** Data(nuo) Data(iki) Galioja Statusas Poveikio
priemonės
Pripažintas
dokumentas
Išrašas Tomas Arlauskas KA 17862 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo. 2006-10-13 2012-01-26 TAIP žr.detaliau...
Išrašas Giedrius Lašinskas KA 18550 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. 2007-02-05 2012-01-26 TAIP žr.detaliau...
Išrašas Česlovas Lukošius KA 18553 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai. 2007-02-05 2012-01-26 NE Sustabdytas nuo 2022-06-28 žr.detaliau...
Išrašas Mečislovas Sivilevičius KA 18572 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, sąvartynai. 2007-02-07 2012-01-26 TAIP žr.detaliau...
Išrašas Mantas Žygelis KA 29000 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (išskyrus magistralinius ir skirstomuosius šilumos tiekimo tinklus bei dujotiekius, 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklus), kiti statiniai. 2012-01-26 2012-01-26 TAIP žr.detaliau...
* - Dokumento tipas: KA - kvalifikacijos atestatas, TPD - teisės pripažinimo dokumentas;   ** - Pirmojo atestato išdavimo data