Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.ltwww.ssva.lt

Išrašas iš statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

RANGOVAS

Pavadinimas: HELM LT, MB
Kodas: 166100924
Adresas: Panerių g. 258B, LT-48452 Kaunas

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 7183 Ar galioja: TAIP
Pirmą kartą išduotas: 2012-08-28 Statusas:
Dokumento tipas: KA
Pripažintas dokumentas:

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-08-28 iki 2019-09-27 Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.
Statybos darbų sritys: hidroizoliacija, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
Nuo 2019-09-27 iki 2021-09-14 Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys: hidroizoliacija, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
Nuo 2021-09-14 iki 2022-04-29 Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio dalies projekto ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu.
Statiniai:
- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Statybos darbų sritys:
- hidroizoliacija, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).
Projekto ekspertizės darbų sritys:
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas), architektūrinės, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Statinio ekspertizės darbų sritys:
- konstrukcijų.
Nuo 2022-04-29 Suteikiama teisė būti statinio projekto dalies ekspertizės rangovu ir statinio ekspertizės rangovu.
Statiniai:
- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
Projekto ekspertizės darbų sritys:
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas), architektūrinės, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Statinio ekspertizės darbų sritys:
- konstrukcijų.
Duomenys atnaujinti: 2023-11-28. Paieškos data: 2023-12-01.
Išrašas atspausdintas:
Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)