Duomenys atnaujinti: 2022-10-05. Paieškos data: 2022-10-06.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registras

Duomenys atnaujinti: 2022-10-05. Paieškos data: 2022-10-06.
Rodoma 1 - 5 iš 17223 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas ⁴⁾ TBS ⁵⁾ P/S/M fin. LR/ES lėšomis ⁶⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
GD-0546-00008(1) 2016-10-21 2026-10-21 4400-4262-7074 Parko g. 23, Panaros k., Varėnos r. sav. Gydymo paskirties pastatai A++ 748.94 0 3.54 16.43 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto Januševičius Karolis 0546 n/d
GV-0025-00640 2016-11-03 2026-11-03 4400-4249-6528 Pyvesos g. 13, Žadeikių k., Pasvalio r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A++ 129.64 0 1.12 6.84 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro Baltušnikienė Rita 0025 n/d
GV-0546-00083 2018-09-03 2028-09-03 4400-4421-5376 Švedų 3a, Vilnius, Vilniaus m. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A++ 223 0 9.75 35.25 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto Januševičius Karolis 0546 n/d
GV-0563-00235 2018-09-14 2028-09-14 4400-4990-1557 Žemdirbių g. 76, Kirkūnų k. Panevėžio r., Panevėžio r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A++ 229.15 0 1.69 4.5 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto; Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto, Šil.šaltinis_2: Židiniai su kapsule, degimui naudojant išorės orą Pribušauskas Vaidas 0563 n/d
GV-0577-00103 2018-10-18 2028-10-18 4400-4434-1200 Svistūnų vs. 4, Kernavės sen., Širvintų r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A++ 130.44 0 3.13 13.79 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro Ugianskis Justinas 0577 n/d 2018-12-13 pakeistas naujesniu

PASTABOS / PAAIŠKINIMAI:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) – skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis – pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Sertifikatą išdavęs ekspertas. Sertifikavimo ekspertas atsako už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą. Eksperto atestato galiojimą galima patikrinti PENSE atestatų registre.
⁵⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
⁶⁾ Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: taip / taip dalinai / ne (informacija į registrą įtraukiama nuo 2022-08-01).
- Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims, įskaitant ir butus.
- Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis.