Registracija į specialistų teisinių žinių įvertinimo egzaminą (kontaktinį)

PASTABA: formos laukai, pažymėti " * ", yra privalomi.

Asmens duomenys

Vardas *
Pavardė *
Tel. *
El.paštas *
Tikslas * Laikyti teisinių žinių egzaminą
Perlaikyti teisinių žinių egzaminą

Egzamino duomenys

Pareigų grupė 1 * :

 • I Grupė:
  • - ypatingojo statinio projekto vadovo;
  • - ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
  • - statinio projekto ekspertizės vadovo;
  • - statinio ekspertizės vadovo;
  • - ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo.
 • II Grupė:
  • - ypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
  • - ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
  • - statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;
  • - statinio dalies ekspertizės vadovo.
 • III Grupė:
  • - ypatingojo statinio statybos vadovo;
  • - ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
  • - ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.
 • IV Grupė:
  • - neypatingojo statinio projekto vadovo;
  • - neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
  • - neypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
  • - neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
  • - neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
  • - neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.
 • V Grupė:
  • - neypatingojo statinio statybos vadovo;
  • - neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo.
 • VI Grupė:
  • - statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, siekiantys eiti pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose.
 • VII Grupė:
  • - statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, siekiantys eiti pareigas kultūros paveldo statiniuose (ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje).
 • VIII Grupė:
  • - Teritorijų planavimo vadovai.

1 -Teisinių žinių testų klausimai yra grupuojami pagal Pareiškėjo prašyme nurodytas pareigas.
I, II ir III grupių testų klausimai parengti pagal Teisinių žinių programą Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams , siekiantiems Lietuvos respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.
Jei pareiškėjas pageidauja įgyti pareigas priskirtas ne vienai grupei, bilietas jam parengiamas pagal I grupės programą.
Jei pareiškėjas pageidauja įgyti vadovo pareigas neypatinguose statiniuose, jam parengiamas bilietas pagal V grupės programą.
Jei pareiškėjas pageidauja įgyti vadovo pareigas branduolinės energetikos statiniuose, jam parengiamas VI grupės papildomas bilietas pagal
Branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių programą .
Jei pareiškėjas pageidauja įgyti vadovo pareigas kultūros paveldo statiniuose (ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje), jam parengiamas papildomas VII grupės bilietas pagal
Kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objekto teritorijų vadovų teisinių žinių egzamino programą .
VIII grupės testų klausimai yra parengti pagal Teritorijų planavimo vadovų profesinių ir teisinių žinių egzamino programą .
Daugiau informacijos čia .

Egzamino data 2 * :2 - Registruotis galima ne vėliau nei likus dviem dienoms iki egzamino.

Mokėtojo duomenys

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas *
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens PVM kodas
Mokėtojo adresas *
Mokėtojo tel. *
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su SSVA taikoma asmens duomenų tvarkymo politika , kuri skelbiama SSVA tinklapyje ir sutinku, kad SSVA tvarkytų mano asmens duomenis SSVA teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.

Pastaba: už teisinių žinių patikrinimą privalote sumokėti iki egzamino. Įmokų dydžiai . Išankstinė sąskaita perlaikantiems .